Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

 

Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.  (Lu-ca 1:47)

         

          Hôm nay bạn thử tưởng tượng bạn là Mẹ Ma-ri-a, đang lên đường để đến nhà bà Ê-li-sa-bét.  Đang lúc đi, bạn được đầy tràn vui mừng, nghĩ đến tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho bạn:

          Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi!  Lạy Chúa, được chúc phúc vì có một người con quả thực là điều kỳ diệu.  Nhưng vì con sẽ được làm mẹ của Đấng Mê-si-a, đó là một vinh dự không thể hiểu nổi.  Như Chúa đã cho bà Khan-na được mang thai ngôn sứ Sa-mu-en, mặc dù bà là người son sẻ, thì Chúa cũng đã hứa ban cho con được mang thai (1 Sa-mu-en 1, 2).  Nhưng con đã thụ thai nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần!  Con không hiểu được sao lại như vậy, nhưng con vẫn vui mừng được làm theo ý Chúa!

          “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi!  Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa, vì qua con Chúa sẽ nâng cao mọi kẻ khiêm nhường trên thế giới.  Không phải chỉ những người nghèo khổ, nhưng còn là những người không có hy vọng, bình an và tình yêu.  Con ca tụng Chúa vì những thế hệ mai sau sẽ coi con như một kẻ được chúc phúc nhiều nhất trong các phụ nữ, một người sẽ chỉ đường cho người ta đến với Đấng Cứu Độ của họ.  Con cảm tạ Chúa đã cho con trở nên hòm bia chứa đựng Tân Ước, một giao ước sẽ tồn tại muôn đời.

          “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi!  Như Chúa đã dùng các bà Gia-ên và Giu-đi-tha để đánh bại quân thù của Ít-ra-en, Chúa sẽ dùng con để chiến thắng tội lỗi, kẻ thù lớn nhất của chúng con (Thủ Lãnh 5:24; Giu-đi-tha 18).  Nhờ Chúa Giê-su là con của con, Chúa sẽ đem lại tự do cho rất nhiều linh hồn đang bị những dối trá của Xa-tan cầm tù họ.  Con thật sửng sốt khi người con của con được trao cho sứ mệnh chữa lành những kẻ yếu đau và đem công lý đến cho những người bị áp bức!”

          Hiện giờ bạn suy niệm điều gì?  Bạn cũng có thể nói:  “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lu-ca 1:49).  Người đã ban cho bạn biết bao ân sủng không sao kể hết, nhất là sự sống đời đời nơi Con của Người!  Vậy bạn hãy giữ trong tâm trí bạn những chân lý này, rồi hãy để cho những lời chúc tụng trào dâng từ nơi bạn lên tới Cha trên trời.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cứu con khỏi tội lỗi và sự chết.  Lạy Chúa Giê-su, con tôn vinh Danh Chúa vì đã cứu thoát con.  Xin cho con đừng bao giờ quên chúc tụng Chúa vì ơn cứu độ của Chúa!”