Chúa Nhật kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 11:23-26

 

Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em.  (1 Cô-rin-tô 11:24)

 

          Đó là năm 1263 và bạn đang đi hành hương Rô-ma.  Trên đường đi, bạn gặp một linh mục đến từ Prague, Tiệp-khắc.  Ngài đang phải phấn đấu với những nghi ngờ về ơn gọi, nên cũng đi hành hương và mong đức tin được củng cố.  Buổi tối hôm đó, cả ngài lẫn bạn dừng chân tại một nhà thờ cách Rô-ma khoảng bảy chục dặm về phía bắc.  Cha sở giáo xứ ấy mời cả hai người nghỉ đêm trong nhà xứ và sẽ cùng dâng lễ với ngài sáng hôm sau.

          Trong lúc Truyền phép, cha sở cầm bánh thánh đưa lên và đọc những lời quen thuộc:  “Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”.  Ngay sau đó, một điều lạ lùng xảy ra:  Mình Thánh bắt đầu chảy máu!  Các nghi ngờ của linh mục hành hương tan biến hết và lòng yêu mến Chúa Giê-su của ngài bắt đầu nóng cháy trở lại.  Phép lạ này đã khiến cho Đức Giáo Hoàng Urbanô IV thiết lập lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su một năm sau đó.  Tấm khăn trắng trải bàn thờ đã thấm máu vào ngày hôm ấy đang còn được trưng bày tại nhà thờ chính tòa Orvieto, và mỗi năm vào ngày này, người ta tổ chức một cuộc rước khăn ấy đi khắp phố xá của thành phố.

          Hôm nay bạn cần phép lạ nào?  Điều gì cũng có thể xảy ra vào một ngày như hôm nay.  Đúng vậy, điều gì cũng có thể xảy ra mỗi khi bạn lãnh nhận Thánh Thể.  Đó là vì mỗi lần rước lễ, Chúa Giê-su đổ tràn tình yêu của Người xuống trên bạn giống như Người đổ máu ra trên thập giá.  Mỗi khi bạn lãnh nhận Người, thì thịt và máu Người, chính sự sống của Người, hòa nhập với thịt máu bạn và nâng bạn lên cao.  Sự hiện diện trọn vẹn và thuộc về Thiên Chúa của Người đi vào sự hiện diện đã bị sa ngã và thuộc về loài người của bạn, đem lại cho bạn ơn chữa lành, khôn ngoan, cứu độ và hy vọng.

          Vậy hôm nay bạn hãy để cho Chúa hàn gắn trái tim vỡ nát của bạn.  Hãy để cho Người chữa lành một căn bệnh hoặc bước đi với bạn qua một tình huống khó khăn.  Trước hết, bạn hãy để Người cho bạn thấy Người vui sướng ở trong bạn như thế nào!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con cần một phép lạ.  Xin Chúa ban cho con được thấy rõ tình yêu của Chúa khi con lãnh nhận Mình Máu Chúa”.