Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:13-17

 

Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.  (Mác-cô 12:17)

 

          “Nào, chúng ta hãy hỏi ông ta một câu hỏi không thể có câu trả lời đúng được.  Hoặc ông ta phải nói lời phạm thượng, hay là lời phản bội.  Nói cách nào thì       ông ta cũng nằm trong tay chúng ta!”

          Đối với nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê là những người đang âm mưu chống lại Chúa Giê-su, cái bẫy họ giương lên quả là tinh vi.  Bạn sống hay là không sống theo luật pháp.  Bạn ủng hộ hay là không ủng hộ Xê-da.

          Tuy nhiên Chúa Giê-su lại nhìn mọi sự một cách khác.  Người trả lời thẳng câu hỏi của họ, nhưng đồng thời cũng cho họ được tự do để ra khỏi chính não trạng bế tắc của họ.  Đúng, các ông hãy trả thuế và làm tròn bổn phận đối với Xê-da, vì đồng tiền mang hình của ông ta.  Nhưng các ông cũng phải chắc chắn trả cho Chúa những gì thuộc về Người – tức là tâm hồn các ông, vì nó mang hình ảnh của Thiên Chúa!

          Đôi khi chúng ta có thể bị kẹt giữa một cái bẫy không thể tránh thoát.  Là người có học hay không có học, giai cấp thượng lưu hay lao động, trắng hay đen, chúng ta định nghĩa mình bằng cách nói chúng ta là người như thế nào và không như thế nào.  Nhưng lối suy nghĩ này có thể gây nên chia rẽ.  Nó có thể đưa tới thái độ chúng ta-chống-lại-họ là thái độ có thể làm tổn thương những mối tương quan và thậm chí còn biến thành những xung đột bạo động nữa.  Chẳng lạ gì khi người ta không cho phép nói về tôn giáo và chính trị tại bàn ăn!

          Nhưng Chúa Giê-su mở cho chúng ta cùng một cánh cửa Người đã mở cho những kẻ gài bẫy Người trước đây.  Người hằng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những gì của chúng ta đều thuộc về Người, không những một khoảnh khắc thời gian hay chút tiền bạc, mà tất cả những gì thuộc con người chúng ta.  Không có chỗ cho bất cứ xét lại nào, nghĩa là chúng ta không cần phải lo lắng mình có thuộc về Chúa hay không thuộc về Chúa.  Chúng ta thích hay không thích thuộc về Chúa thì tất cả chúng ta cũng đều là những phần tử trong một gia đình của Thiên Chúa!

          Hôm nay bạn hãy nghĩ tới một người hoặc một nhóm mà bạn đang gặp khó khăn để hiểu họ.  Có thể họ suy nghĩ và hành động khác với bạn.  Bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhìn họ như anh chị em của mình.  Bạn hãy xin Người chữa lành mọi chia rẽ trong tâm hồn bạn.  Tất cả chúng ta đều mang hình ảnh Đấng Tạo dựng, và Người mong mỏi đưa tất cả chúng ta lại thành một dân tộc!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết dâng cho Chúa tất cả tâm hồn con”.