Thứ Hai tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bi-a 1:3; 2:1-8

 

Hắn vẫn còn chưa sợ!  (Tô-bi-a 2:8)

 

          Sách Tô-bi-a kể lại câu chuyện về một người Ít-ra-en sống tại thành phố Ni-ni-vê thuộc dân ngoại.  Bị lưu đày tới miền đất ngoại bang, Tô-bít vẫn trung thành với Thiên Chúa, với đồng bào và đức tin của ông trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt.  Tuy nhiên Tô-bít lại rủi ro bị mù mắt.

          Cho dù ông có mọi lý do để trở nên cay cú – tại ông đã bị mù đang khi liều mạng sống để chăm sóc cho một đồng bào Do-thái – nhưng Tô-bít vẫn không hề trách móc Thiên Chúa.  Mặc cho tai họa đó giáng xuống, ông vẫn trung thành.  Vì thế, Tô-bít được coi như là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của truyền thống Do-thái, một anh hùng đức tin cho tới ngày nay vẫn như là một gương mẫu cho hết thảy chúng ta.

          Truyền thống Công giáo chúng ta đầy rẫy những nam nữ anh hùng đức tin như vậy. Trong thời chúng ta, có những người như cha Maximillian Kolbe, Mẹ Tê-rê-xa Calcutta và Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.  Vào thời trước, có những vị tử đạo như Policarpô, Perpêtua và Fêlicita, những vị cải cách như Phanxicô Assisi và Têrêxa Avila, các nhà truyền giáo như Xirilô và Mêthôđiô, Philippine Duchesne. Rồi chưa kể tới những vị Tiến sĩ và Giáo phụ!

          Thật là điều tuyệt vời khi có thật nhiều gương mẫu để noi theo. Nhưng các vị anh hùng không chỉ là những vị đại thánh và những truyện truyền kỳ được tôn kính.  Ngày qua ngày, những người trong cuộc sống thường ngày đều đáp lại thách đố của Tin Mừng và hết lòng sống cho Chúa và tha nhân.  Bạn hãy nghĩ tới những bậc cha mẹ đang hăng say mỗi ngày dạy dỗ con cái trong đức tin.  Bạn hãy nghĩ đến những linh mục và tu sĩ đang xả thân rao giảng Tin Mừng tại những xứ truyền giáo.  Bạn hãy nghĩ về những người bỏ thì giờ để giúp đỡ những phụ nữ đang gặp khủng hoảng khi mang thai hoặc chăm sóc những người đói khát hoặc lang thang không nhà.

          Thiên Chúa kêu gọi tất cả chúng ta sống theo một hình thức anh hùng nào đó.  Ông Tô-bít chỉ là một người Do-thái tại Ni-ni-vê, nhưng ông đã vượt lên trên những hạn hẹp của môi trường sống và làm những điều vĩ đại cho Thiên Chúa.  Chúng ta cũng có thể làm như vậy.  Bạn hãy nhớ:  Đối với Chúa, mọi sự đều có thể được!

 

          “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa thưởng công cho ngay cả những điều nhỏ mọn nhất con làm nhân danh Chúa.  Xin giúp con biết đứng lên giữa những thử thách Chúa đặt ra trước mặt con hôm nay.  Lạy Chúa, con muốn làm một trong số những anh hùng của Chúa!”