Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:3-7

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

Vậy tôi nói cho các ông hay:  trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.  (Lu-ca 15:7)

 

          Trái tim luôn luôn được coi là cốt lõi của một con người, là nơi chứa đựng những ước ao, mong đợi và sợ hãi sâu xa nhất của một người.  Trái tim cũng được biết như là nguồn suối tình yêu của chúng ta.  Có rất nhiều câu nói diễn tả tính cách trung tâm của trái tim.  Thí dụ chúng ta nói “Nào chúng ta hãy đi vào tâm điểm của vấn đề”, “Tôi đặt hết tâm hồn vào hoạt động này”, hoặc “Hãy nhớ nằm lòng điều tôi nói”.  Chúng ta nói “Em yêu anh với tất cả con tim”, và khi mọi sự không xuôi chảy, chúng ta nói “Anh làm tan vỡ trái tim em”.

          Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su.  Đó là ngày để chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-su hết lòng yêu thương chúng ta.  Đó là ngày để nhớ rằng Chúa Giê-su đã đổ hết Máu ra cho đến giọt cuối cùng để chúng ta được cứu độ.  Và vì Người đã tự nguyện hiến dâng tất cả nên hy tế của Người là một lễ dâng tình yêu toàn hảo.

          Tuy nhiên chúng ta không chỉ nhớ lại tình yêu của Chúa Giê-su đã được biểu lộ trên đồi Can-va-ri-ô mà thôi.  Hôm nay cũng như mọi ngày, Chúa Giê-su tiếp tục hiến thân mình vì chúng ta, ban cho chúng ta ân sủng, bình an, yên ủi, lòng thương xót và nhất là tình yêu của Người.

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho thấy một chiều kích khác của Thánh Tâm Chúa.  Hình ảnh Chúa Giê-su dùng để nói về người mục tử sẵn sàng bỏ lại đàn chiên để đi tìm con chiên lạc nói với chúng ta rằng Người muốn liều bỏ mọi sự chỉ vì lợi ích của con chiên lạc.  Điều ấy chứng tỏ Người rất ao ước muốn đưa những ai đang lạc đường trở về nhà.

          Anh chị em, Chúa Giê-su yêu thương mọi người.  Chúa đau khổ vì những ai bỏ Người mà đi.  Người vui mừng vì mọi kẻ trở về với Người và những kẻ ở trên thiên đàng cũng vui mừng như vậy.  Cho nên hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.  Hãy chú ý vào Thánh   Tâm Người.  Hãy để Người nói với bạn những lời yêu thương.  Hãy để Người thuyết phục bạn rằng bạn thật quý giá trước mắt Người.  Rồi bạn hãy lắng nghe khi Người hỏi bạn:  “Con à, giờ đây con có muốn ra đi làm sứ giả cho Thánh Tâm Cha để đến với các con chiên lạc không?”

 

          “Vâng, lạy Chúa, con sẽ ra đi.  Xin Chúa cho con trở thành một đại sứ tình yêu của Chúa!”