Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 5:14-21

 

Phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới.  (2 Cô-rin-tô 5:17)

 

          “Hôm nay là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của bạn”.  Mặc dù câu nói này người ta thường sử dụng cho chương trình cai nghiện có vẻ như đã lỗi thời, nhưng nó vẫn giúp chúng ta hiểu phần nào ý nghĩa của sự kiện chúng ta là một thọ tạo mới trong Chúa Ki-tô.

          Phải, bạn là một thọ tạo mới!  Bạn có thể có một tương quan cá nhân và yêu thương với Chúa Giê-su.  Bạn có thể cảm nghiệm được ân sủng và lòng thương xót của Người.  Bạn nghe được tiếng Người và cảm nhận sự hiện diện của Người.  Bạn có thể được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự hãi sợ cái chết.  Bạn có thể vui sống đời làm con cái yêu dấu của Thiên Chúa. 

          Phải, hôm nay và mọi ngày đều có thể là “ngày đầu tiên” của quãng đời làm thọ tạo mới của bạn.  Nhờ lòng thương xót của Chúa và ơn thống hối, mỗi sáng bạn có thể bắt đầu một trang sách mới tinh tuyền.  Bạn không bị trì xuống vì gánh nặng mặc cảm tội lỗi đã phạm, kể cả những tội lỗi bạn có thể đã phạm ngày hôm trước.  Bạn có thể trông chờ Chúa đổ tràn xuống tình yêu và ân sủng, ơn khôn ngoan và soi dẫn vào mỗi buổi sáng khi bạn cầu nguyện và suy niệm lời Chúa.  Mỗi ngày đều có thể đầy tràn hy vọng và phấn khởi dành cho một đứa con đang thắc mắc không biết những gì mới mẻ cha mẹ sẽ dành cho nó ngày hôm nay.  Mỗi ngày là một khởi đầu mới!

          Vậy trong Năm Đức tin này, đâu là cách tốt hơn để chúng ta bước ra như một thọ tạo mới hầu đáp lại lời kêu gọi của Tân Truyền giáo?  Mỗi ngày mới bạn có thể giúp cho chính mình hiểu biết Tin Mừng sâu xa hơn.  Mỗi ngày mới bạn có thể áp dụng những lời hứa của Tin Mừng vào mọi tình huống khó khăn bạn gặp.  Mỗi ngày mới bạn có thể tìm thấy một cách thức mới để chia sẻ Tin Mừng với những người chung quanh bạn.

          Vậy hôm nay phải là ngày đầu tiên trong một chuỗi những ngày mới!  Hôm nay bạn hãy tuyên bố với chính mình trong một số lãnh vực của đời bạn rằng bạn là thọ tạo mới trong Chúa Ki-tô.  Bạn hãy nhắc nhở mình rằng con người cũ đã qua rồi và cuộc sống mới trong bình an và tự do đang thuộc về bạn.  Rồi bạn hãy chắc chắn sẽ nói lên một lời chúc phúc cho ít nhất một người bạn gặp hôm nay.  Hãy nói với người ấy về tình yêu của Thiên Chúa, và nếu bạn thấy có cơ hội để chia sẻ thêm thì cứ tiến tới!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con khẳng định rằng con là thọ tạo mới trong Đức Ki-tô.  Xin Chúa hãy để hôm nay là ngày khởi đầu cho đời sống mới của con với Chúa”.