Thứ Năm tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 3:15-4:1,3-6

 

Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương;  như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó.  (2 Cô-rin-tô 3:18)

 

          “Hãy chú ý!”  chúng ta có thể nói với một đứa trẻ dễ bị chia trí đang khi làm một công việc.  Cũng vậy, các bà mẹ thấy dễ chịu đựng đau đớn lúc sinh con khi họ chú tập vào một điểm  nào đó ở cuối phòng.  Còn thánh Phao-lô thì khuyến khích chúng ta hãy chăm chú nhìn vào nhan thánh Chúa Giê-su, nhất là khi đau khổ và bối rối có thể làm chúng ta mất đi lòng tín thác nơi Thiên Chúa.

          Tất cả chúng ta đều có những bối rối, cảm thấy như sự thật đang bị che khuất.  Có thể chúng ta đang đối diện với một chọn lựa giữa hai đường lối hấp dẫn hoặc không hấp dẫn.  Có lẽ chúng ta đang bị đè nặng do ưu phiền hoặc mặc cảm tội lỗi khiến chúng ta khó mà nhớ rằng Chúa yêu thương chúng ta thật nhiều.  Có thể chúng ta thấy mình không có lối thoát trong một tình huống khó khăn.

          Bất cứ phải đối diện với thách đố nào, chúng ta vẫn có thể đến trước mặt Chúa và chăm chú nhìn vào Người.  Rồi khi làm như vậy, “tấm màn được cất đi” (2 Cô-rin-tô 3:16).  Mọi sự không thể rõ ràng ngay được, nhưng khi chúng ta đưa mắt chăm chú nhìn vào Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ dần dần được thay đổi.  Chúng ta sẽ giống như Người hơn.  Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phải làm thế nào để theo Người.  Dần dần chúng ta sẽ đến nơi an bình để có thể tiếp tục bước đi trong tin tưởng.

          Tuy nhiên bạn đừng ngồi đấy mà đợi những lần bối rối để chăm chú nhìn vào Chúa nhé!  Nhưng bạn hãy thực hiện điều ấy đều đặn khi bạn cầu nguyện.  Đừng bước vào một tình huống đặc biệt chỉ là để thấy được rõ ràng.  Nhưng bạn cần để tâm hồn hướng về Chúa Giê-su và tìm cách biết Người sao cho thân mật hơn.  Rồi khi ấy bạn sẽ thấy mình được bình an mỗi khi gặp bối rối hoặc khó khăn.

          Có lẽ bạn có thể dành chút thời giờ ghé lại nhà thờ và quỳ trước Thánh Thể.  Có lẽ tượng Thánh giá, một tấm ảnh, hoặc một tấm hình Chúa Giê-su treo trên tường phòng bạn cũng có thể trở thành một tâm điểm cho bạn.  Hoặc có lẽ một câu trong Kinh Thánh hay một dòng trong bài thánh ca cũng giúp bạn tìm thấy Chúa.  Bạn cứ tìm cách nào hợp với mình và trung thành với cách ấy.  Bạn hãy chăm chú nhìn vào vinh quang Chúa, rồi tâm hồn bạn sẽ được thay đổi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, có nhiều điều không rõ ràng đối với con.  Xin Chúa hãy phủi đi bụi bặm hay mạng nhện và giúp con chú tâm vào tình yêu Chúa dành cho con”.