Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 4:7-15

 

Chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành.  (2 Cô-rin-tô 4:7)

 

          Những tên cướp biển chôn giấu nó trong những rương lớn.  Nhà băng bảo đảm an toàn cho nó trong những tủ sắt chắc chắn.  Các viện bảo tàng sử dụng những hệ thống báo động tinh vi để canh gác nó.  Vậy nó là gì?  Là kho tàng, tức những sở hữu quý giá, những giàu có chất đống và những phong phú được cất giữ.

          Nhưng đó là điều đi ngược lại với Thiên Chúa, Đấng ký thác kho tàng của Người trong những bình tầm thường và thông dụng!  Chẳng phải là kỳ điệu hay sao khi ánh sáng Tin Mừng ở lại trong chúng ta là những “bình sành” bằng xương thịt mỏng dòn, có thể sống vô kỷ luật, hành động điên rồ hoặc dễ dàng bị tổn thương?  Thế mà lúc nào kho tàng của Thiên Chúa cũng được an toàn.

          Tin vào sức mạnh của Tin Mừng và dựa vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, thánh Phao-lô đã không phải nhiều lời để đưa tín hữu Cô-rin-tô trở lại với tình yêu ban đầu đối với Thiên Chúa.  Trái lại, ngài đã gặp gỡ họ ngay tại chỗ đứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho họ.  Mặc dù họ đã hạch hỏi về quyền bính của ngài và chất vấn về tính xác thực ơn gọi của ngài, thánh Phao-lô đã trả lời họ trong tinh thần thông cảm.  Ngài chắc chắn rằng Thiên Chúa có thể bù đắp bất cứ điều gì ngài còn thiếu sót.  Ngài tin rằng Thiên Chúa có thể giúp anh chị em Cô-rin-tô chú tâm vào chân lý của Người.

                   Tất cả chúng ta cần phải tin điều này:  Thiên Chúa mạnh mẽ và có sức chịu đựng hơn bất cứ lầm lỗi nào trong thế giới hôm nay.  Người có thể sử dụng những nỗ lực chia sẻ Tin Mừng mà bạn đang có và ban cho chúng đầy tràn ân sủng của Người.  Người có thể thắng vượt những nghi ngờ và hãi sợ của loài người để họ tìm gặp được tình yêu của Người.  Người quyền năng đến nỗi thậm chí bạn không hiểu được hiện thời Người đang hành động như thế nào, nhưng bạn vẫn không phải cảm thấy mình bất lực hay tuyệt vọng.  Người vẫn có thể hoạt động nơi bạn và qua bạn, để vương quốc Người được phát triển.

          Cho dù bạn cảm thấy bị vùi giập do mọi thứ bức xúc, khó khăn, thách đố, thì kho tàng bạn đang giữ trong tâm hồn vẫn được an toàn.  Không những nó được an toàn mà còn đủ sức làm mềm lòng bất cứ ai bạn tiếp xúc.  Bạn không cần phải chứng tỏ chính mình.  Bạn không cần phải lo lắng sửa sai người khác.  Điều duy nhất bạn cần làm là hãy yêu thương và phục vụ với tinh thần cảm thông.  Chúa Thánh Thần có thừa khả năng bảo vệ Tin Mừng, chạm đến tâm hồn người ta và phán dạy lời ban sự sống cho bất cứ bình sành nào bạn gặp họ.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con hôm nay biết nói lời Tin Mừng một cách đơn sơ chân thật.  Con tin rằng ân sủng của Cha sẽ đi kèm theo những lời của con và bổ khuyết cho bất cứ thiếu sót nào”.