Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

 

Thầy đến không phải để bãi bỏ Luật, nhưng là để kiện toàn.  (Mát-the6yu 5:170

 

          Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa Giê-su đến thế gian, mang theo một cái xóa bảng thật lớn, rồi lúc cứu chuộc chúng ta, Người chỉ việc cầm nó mà xóa bỏ mọi giới răn Cựu Ước.  Nhưng chỉ vì Người đã nặng lời khi nói với mấy người Pha-ri-sêu, nên chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Người có cùng một thái độ ấy đối với Lề Luật mà họ tỉ mỉ tuân giữ.  Thực ra Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng không những Người đến để đề cao Lề Luật, mà còn cho là nếu lỗi phạm Lề Luật trong điều nhỏ nhất cũng có thể làm cho chúng ta thành kẻ “nhỏ nhất” trong Vương quốc Người!

          Điều quan trọng là phải biết rằng Chúa Giê-su không nói những lời này để lên án chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta.  Tóm lại, Người đã đến mang cho chúng ta sự sống dồi dào, nhưng Người biết rằng để có được trọn vẹn sự sống này, chúng ta cần phải sống theo lệnh truyền của Người.  Cũng như một người cha mẹ cố gắng giữ chúng ta khỏi bị rắc rối, Chúa cảnh giác chúng ta hãy tỉnh thức đối với tội lỗi, vì Người biết rằng chống lại cám dỗ sẽ chỉ làm cho chúng ta hạnh phúc.  Người biết rằng theo đuổi tội lỗi thực sự không giải thoát chúng ta khỏi Lề Luật.  Nhưng nó sẽ làm chúng ta thành nô lệ cho bóng tối!

          Chúng ta thật may mắn vì Chúa Giê-su không chỉ đưa ra lời cảnh cáo từ xa!  Người ở với chúng ta mỗi ngày, sẵn sàng giúp chúng ta nhổ tận rễ tội lỗi tại bất cứ lãnh vực nào nó xuất hiện.  Người ở với chúng ta để khích động lương tâm chúng ta khiến cho tội lỗi không còn đất đứng.  Người ở đó mỗi buổi tối để cho chúng ta thấy chúng ta có thể đã lạc xa chân lý của Người và chúng ta phải làm gì cho ngày mai được tốt hơn.  Rồi mỗi khi chúng ta phơi bày mọi thiếu sót của mình khi đi xưng tội, Người sẽ ở đấy để bồng chúng ta lên, rửa chúng ta cho sạch và đổ tràn xuống ân sủng làm thay đổi đời sống chúng ta.

          Không, Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ Lề Luật.  Người không đến để bảo chúng ta cứ làm bất cứ điều gì chúng ta nghĩ là phải.  Mười Giới răn vẫn còn áp dụng cho đời sống chúng ta. Lệnh truyền phải yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hết lòng vẫn áp dụng cho đời sống chúng ta.  Giờ đây, điều khác biệt là chúng ta có Chúa Giê-su, Đấng đã kiện toàn Lề Luật, bênh vực chúng ta và ở trong tâm hồn chúng ta.

          Mong chúng ta đừng bao giờ quên rằng Người là kho tàng và Người ban cho chúng ta sức mạnh!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa đã kiện toàn Lề Luật!  Con cũng cám ơn Chúa vì Chúa đã cho con được tràn đầy ân sủng và sức mạnh của Chúa.  Lạy Chúa, con muốn nên giống như Chúa!”