Chúa Nhật tuần 11 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:36-8:3

 

Lòng tin của chị đã cứu chị.  Chị hãy đi bình an.  (Lu-ca 7:50)

 

          Bất kể những lời xì xào của khách mời, người phụ nữ xông vào nhà ông Si-môn và tiến thẳng đến với Chúa Giê-su.  Những hành vi ưu ái trước đó của Chúa đã làm cho tâm hồn chị rộn ràng và đầy can đảm.  Hạt giống đức tin đang lớn lên nơi chị và do tình yêu chị bắt đầu cảm nghiệm chị thấy mình bị thôi thúc đến bái lạy Người.

          Chắc chắn các khách mời rất khó chịu.  Chúa Giê-su không biết người phụ nữ này là ai hay sao?  Chị ta không xứng đáng nói chuyện với Người, chứ đừng nói là chạm tới Người.  Cảm nhận được thái độ khó chịu của họ, Chúa Giê-su kể cho ông Si-môn một câu chuyện về hai người nợ tiền một ông chủ nợ.  Vì thương tình nên ông ta tha hết nợ cho cả hai người.  Có lẽ tất cả khách mời cảm thấy việc họ tuân thủ Lề Luật đã khiến cho họ có quyền được ngồi bên cạnh Chúa Giê-su trong bữa tiệc.  Nhưng ở đây Chúa Giê-su lại khen ngợi người phụ nữ này về đức tin của chị!  Vậy chị ta đã có đức tin như thế nào?  Họ chẳng phải là những người tốt hơn chị ta hay sao?

          Các khách mời của ông Si-môn dường như đã hiểu đức tin một cách khác.  Với họ, đức tin là điều liên quan đến tình trạng đạo đức của họ hoặc vẻ bề ngoài của họ.  Không ai trong họ đã bị bắt quả tang đang phạm tội.  Nhưng theo Chúa Giê-su hiểu, đức tin nơi người phụ nữ “tội lỗi” này khác hẳn.  Người nhìn thấy nơi chị ta một tâm hồn mở ra và một ý thức muốn thay đổi lối sống.  Người đã nhìn thấy một trái tim bị tình yêu đâm thủng.  Và vì vậy, cửa thiên đàng đã mở ra đón nhận chị.

          Chúng ta có một Thiên Chúa quả thực đại lượng!  Người luôn tiếp nhận chúng ta.  Người luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, giải thoát và dạy dỗ chúng ta.  Người lắng nghe mỗi khi chúng ta kêu cứu và Người rất vui khi chúng ta chạy đến với Người.  Hôm nay, chúng ta hãy đón nhận đức tin như người phụ nữ này, bằng cách chỉ cần quay về với Chúa Giê-su và thưa với Người rằng chúng ta muốn ở với Người.  Người sẽ làm những gì còn lại.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì hạt giống đức tin Chúa đã ban cho con.  Hôm nay con đến với Chúa, mang theo tất cả tội lỗi và thiếu sót của con và đặt dưới chân Chúa.  Con biết Chúa có thể chữa lành và cứu độ con!”