Thứ Ba tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.  (Mát-thêu 5:48)

 

          Cha mẹ và các thầy cô thường khuyến khích các em nhỏ khi bảo chúng:  “Tập luyện làm cho mình hoàn hảo!”  Một đứa bé không thể thấy được hai ngón tay “mổ cò” của nó lại có thể  đưa tới việc chơi hoàn hảo những bài đàn dương cầm của nhà soạn nhạc Bach.  Ngay đến ông Bach cũng có lần nói:  “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về việc này.  Bạn chỉ cần gõ đúng những phím đàn sao cho đúng lúc, rồi nhạc cụ sẽ tự nó sẽ chơi nhạc”.

          Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng, người ta phải tập luyện thật nhiều mới có thể “nên hoàn thiện”.  Nhưng chúng ta tập luyện điều gì?  Có thể chúng ta không thể hy vọng lúc nào cũng làm mọi sự đúng.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta bí quyết:  “Anh em hãy yêu kẻ thù” (Mát-thêu 3:44).

          Thánh nữ Catarina Siena đã có lần để Chúa nói lên những lời như sau:  “Cha xin con hãy yêu mến Cha với cùng một tình yêu Cha yêu thương con.  Nhưng theo Cha, con không thể làm nổi điều này đâu, vì Cha đã yêu thương con mà không cần được yêu lại.  Bất cứ tình yêu nào con dành cho Cha thì đó là con nợ Cha, cho nên con yêu mến Cha không phải cách tự nguyện, mà là vì bổn phận, trong khi Cha yêu thương con không phải vì bổn phận, mà là tự nguyện.  Vậy con không thể cho Cha thứ tình yêu Cha đòi nơi con được.  Vì thế Cha đã đặt con ở giữa những người khác:  để con có thể làm cho họ những gì con không thể làm cho Cha, nghĩa là con hãy yêu thương họ mà không cần lời cám ơn và cùng đừng tìm lợi lộc gì cho mình.  Bất cứ điều gì con làm cho họ, Cha sẽ coi như con làm cho chính Cha vậy”  (Đối thoại, 64).

          Chúa Giê-su không muốn chúng ta yêu thương mà trong lòng bực bội, giống như đứa trẻ không muốn “mất thì giờ” tập đàn.  Trái lại, Người muốn chúng ta “trắc nghiệm sự chân thực” của tình yêu chúng ta bằng cách quan tâm đến người khác (2 Cô-rin-tô 8:8).  Vậy bạn hãy coi như là một hành vi yêu thương nếu bạn đặt người khác lên trước hết, dù là trong một việc nhỏ nhoi nhất.  Khi chúng ta tập luyện hoài thì Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để có thể làm những điều tự sức riêng chúng ta không làm nổi.  Rồi nếu bạn có lầm lỡ, cứ cố gắng.  Khi làm như vậy, tình yêu sẽ dần dần trở thành bản tính thứ hai và bạn sẽ trở nên giống với Cha trên trời của bạn hơn.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con nhớ rằng kẻ thù của con là bạn hữu của Cha.  Con dâng lên Cha những nhu cầu của họ đây”.