Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.  (Mát-thêu 6:9)

 

          Đã khi nào bạn thấy một đứa bé chơi với đồ chơi xếp hình chưa?  Đó là đồ chơi thông dụng gồm những miếng có hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông hoặc hình tròn vừa với những lỗ hình đó.  Quả thực đây là một ý tưởng thật đơn giản, tuy nhiên bao lâu đứa bé không thực tập và phát triển khả năng phối hợp thì vẫn có thể khó cho nó đặt miếng hình vào đúng chỗ.

          Đôi khi cầu nguyện cũng có thể giống như cố gắng đặt những miếng hình vào đúng chỗ.  Tôi phải cầu nguyện thế nào đây?  Cầu nguyện điều gì?  Cầu nguyện có hiệu lực không?  Chúa Giê-su khi dạy các môn đệ cầu nguyện đã cô đọng việc cầu nguyện vào những yếu tố căn bản:  Hãy giữ việc cầu nguyện thật đơn sơ.  Hãy tập tành.  Hãy điều chỉnh con người mình cho đúng.  Kinh Lạy Cha, một kinh quá quen thuộc, không chỉ là một kinh nguyện hay, mà còn cho chúng ta những khuôn mẫu phải cầu nguyện như thế nào.

          Thí dụ, nhiều lời không hẳn là cầu nguyện tốt.  Thực ra, chúng ta càng ít lời khi cầu nguyện thì càng có nhiều giờ hơn để lắng nghe Chúa.  Đôi khi lời lẽ của chúng ta, mặc dù chân thành và sốt sắng, vẫn có thể làm nhỏ đi những lời Chúa muốn nó với chúng ta.

          Chính trong thinh lặng và giản dị, chúng ta mới có thể điều chỉnh mình theo thánh ý và tư tưởng của Chúa.  Chúng ta có thể phụng thờ Người (“chúng con nguyện danh Cha cả sáng”) và tuân phục những điều Người muốn (“nước Cha trị đến”).  Rồi chúng ta có thể tin tưởng Người sẽ chăm sóc cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện hằng ngày (“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”) và có thể thay đổi con người mình sao cho hòa đồng với Người và với tha nhân (“Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”).  Khi chúng ta kiên trì dâng lên trong kinh nguyện những nhu cầu, thiếu thốn và ước vọng của chúng ta, Cha chúng ta sẽ giúp chúng ta ý thức sâu xa hơn về những gì ở trong tâm trí Người.

          Đó là chìa khóa cầu nguyện thành công!  Khi chúng ta dành thì giờ với Chúa, tuân phục Người và lắng nghe Người, Người sẽ làm cho chúng ta nên giống Người.  Việc phụng thờ của chúng ta sâu sắc hơn.  Lời cầu của chúng ta biểu lộ lòng tín thác lớn lao hơn.  Lòng sám hối của chúng ta thay đổi chúng ta.  Cũng như một đứa bé phát triển khả năng của mình, chúng ta thấy mình có khả năng hơn để đặt đúng miếng hình vào chỗ của nó và tiếp tục gần với Chúa mỗi ngày một hơn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã dạy con biết cầu nguyện mà không giả dối.  Xin Chúa giúp con theo sự dẫn dắt của Chúa và giữ cho việc cầu nguyện của con được đơn sơ!”