Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:19-23

 

Đèn của thân thể là con mắt.  (Mát-thêu 6:22)

 

          Có khi nào bạn xem một quảng cáo thương mại về kem rồi nói với mình:  “Có lẽ tôi đi mua một cây kem ngay bây giờ!” không?  Có thể bạn tự chủ và nghĩ:  “Ờ, đó không phải là một ý tưởng hay”.  Nhưng bạn cũng có thể xà vào quầy thực phẩm đông lạnh khi đi siêu thị lần tới.  Cái ý tưởng do quảng cáo đã đi vào óc bạn, trở thành một phần tư tưởng của bạn, biến thành một sự khao khát và cuối cùng ảnh hưởng trên hành động của bạn.

          Đó là điều Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.  Chẳng có quảng cáo kem ở Trung Đông thời Chúa Giê-su, nhưng Người cho thấy rõ ràng là những gì chúng ta thâu nhận qua con mắt sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn và ngay cả hành động của chúng ta nữa.

          Bạn hãy suy nghĩ một chút về những hình ảnh bạn thấy hôm nay trên truyền hình, báo chí, quảng cáo, facebooks.  Trong khi có nhiều hình ảnh vui và vô hại thì lại có một số rất là xúc phạm.  Nếu một quảng cáo mười lăm giây đồng hồ về kem có thể làm cho bạn muốn đi mua kem, thì thử hỏi một cuốn phim thật dài với những cảnh bạo động hoặc dâm ô sẽ ảnh hưởng tư tưởng của chúng ta đến thế nào? 

          Tin vui, đó là những hình ảnh này không phải để trấn át tâm trí chúng ta.  Thí dụ, chúng ta có thể học gìn giữ con mắt bằng cách quyết định cái gì nên xem và cái gì không nên xem.  Rồi trong những trường hợp không thể tránh, chúng ta có thể học loại bỏ những hình ảnh ấy trước khi chúng trở thành một phần thuộc tư tưởng của chúng ta.  Ngăn chặn những hình ảnh không lành mạnh và giúp cho môi trường được đầy tràn những hình ảnh đẹp và thăng hoa có thể làm cho tư tưởng chúng ta được trong sạch và đầy ánh sáng.

          Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên làm sao một lời cảnh báo giản dị về những hình ảnh bạn cho phép hay không cho phép sẽ đem lại cho bạn bình an và ý thức vững vàng trong tâm hồn bạn hơn.

          Hôm nay bạn hãy nghĩ đến những hình ảnh bạn thấy trong ngày.  Rồi cũng vui nếu bạn sử dụng một tờ giấy và hai cây bút mầu đỏ và xanh.  Buổi sáng, bạn hãy chú ý đến những gì bạn nhìn thấy.  Nếu là một hình ảnh bạn cần phải loại ra, bạn ghi một dấu mầu đỏ.  Nếu là hình ảnh tốt, bạn ghi dấu mầu xanh.  Rồi ban trưa, bạn thử kiểm tra lại xem.  Có quá nhiều dấu mầu đỏ không?  Bạn có thể làm gì đối với điều này?  Làm sao bạn giữ cho con mắt của bạn càng rõ càng tốt?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con gìn giữ con mắt và xin hướng tâm hồn con về với Chúa”.