Thứ Tư tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:1-6,16-18

 

Khi anh em ăn chay  (Mát-thêu 6:17)

 

          Nhà soạn kịch người Ai-len, George Bernard Shaw, đã có lần viết:  “Không có tình yêu nào thành thực hơn tình yêu thức ăn”.  Câu nói này nguyên thủy là ngụ ý đùa cợt, lại chứa đựng một cốt lõi của chân lý.  Chúng ta yêu thức ăn!  Không những thức ăn làm thỏa mãn cơn đói thể xác chúng ta, nó còn mang lại an ủi và hạnh phúc nữa.  Cho nên đối với nhiều người chúng ta, ý tưởng chủ ý không ăn – ăn chay – có thể khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái.

          Dù vậy, bạn hãy nhớ là đối với nền văn hóa Chúa Giê-su đang sống thì việc ăn chay lại là điều quen thuộc hơn là đối với văn hóa của chúng ta.  Bố thí cho người nghèo, cầu nguyện và ăn chay là ba việc thiêng liêng rất quan trọng đối với một người Do-thái trung thành.  Nhất là việc ăn chay được coi như là cách biểu lộ mạnh mẽ nhất quyết tâm thống hối quay về với Chúa.  Ăn chay không nhất thiết phải là thống hối về một hành động tội lỗi đặc biệt.  Trái lại, ăn chay được xem như là một cách chủ động chuẩn bị lắng nghe tiếng Chúa.  Chúng ta thử nghĩ đến một cái radio.  Để làm tan đi những nhiễu âm và tìm được một đài bạn muốn, bạn phải vặn cái nút kiếm sóng cho đến khi nào cái radio bắt được làn sóng của đài.  Cũng vậy, ăn chay được coi như một phương pháp giá trị để tìm gặp Chúa và bắt được tần số của Người.

          Việc ăn chay ngày nay cũng có giá trị y như thời Chúa Giê-su.  Nó cho chúng ta thêm thì giờ để hướng về Chúa trong cầu nguyện.  Cơn đói thể xác có thể giúp chúng ta tiếp cận với cơn đói thiêng liêng của chúng ta muốn có Chúa Giê-su.  Rồi cơn đói ấy khẳng định lời Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta không chỉ sống bằng cơm bánh, “nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mát-thêu 4:4).  Tốt hơn nữa, chuẩn bị lắng nghe tiếng Chúa bằng cách ăn chay sẽ giúp chúng ta tiếp xúc với tình yêu, ước muốn và bình an của Chúa một cách rõ ràng hơn.  Những phần thưởng thiêng liêng này có giá trị hơn mọi cảm giác khó chịu tạm thời do cơn đói.

          Điều quan trọng nữa là Chúa Giê-su không nói nếu anh em ăn chay, nhưng Người nói khi anh em ăn chay.  Nếu bạn muốn bắt đầu ăn chay, nhưng không biết chắc phải làm thế nào, thì trước hết hãy thực hành cách đơn giản thôi.  Bạn hãy bỏ đi một bữa ăn và dùng thì giờ đó để chú tâm đến Chúa lúc bạn cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh.  Bạn hãy thử việc này một lần mỗi tuần, rồi dần dần tăng thêm.  Rồi bạn sẽ ngạc nhiên thấy tần số thiêng liêng của bạn hợp với tần số của Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con rất đói lời hằng sống của Chúa”.