Chúa Nhật tuần 12 Thường niên

Suy niệm Da-ca-ri-a 12:10-11; 13:1

 

Một dòng suối sẽ vọt ra… để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.  (Da-ca-ri-a 13:1)

 

          Một dòng suối:  nước vọt ra và chảy tràn lan.  Nước thấm đất, nước tung tóe, nước nhảy múa dưới ánh sáng.  Nước rửa sạch và làm mát mẻ thân thể cũng như tâm trí.  Một trong những suối nước nổi tiếng nhất thế giới, đó là suối nước Trevi ở Rô-ma, phun ra hơn tám mươi triệu lít mỗi ngày.  Lượng nước đó gấp hơn ba mươi lần lượng nước chứa trong các hồ bơi của Thế vận hội, tuy nhiên vẫn chỉ là vũng nước nhỏ so với dòng suối chảy ra từ suối nước của Thiên Chúa!

          Chúa Giê-su là Dòng Suối ấy, luôn trào ra tình yêu và lòng tha thứ, ân sủng và ơn soi sáng.  Người rửa sạch mọi bợn nhơ tội lỗi làm ô uế tâm hồn chúng ta.  Người làm mát dịu cơn giận dữ và dục vọng, bồi dưỡng chúng ta khi chúng ta mệt lả vì chiến đấu với tội lỗi.  Nước Chúa Giê-su ban làm cho cơn khát của chúng ta được thỏa đáng và đem đến cho chúng ta bình an và niềm vui.  Sự an ủi và cảm thông của tình yêu Người cứ lập đi lập lại suốt cuộc sống chúng ta, lôi kéo chúng ta lại gần Người và làm cho chúng ta muốn sống theo đường lối trong sạch và thánh thiện.

          Chúa Giê-su là Dòng Suối không ngừng vọt lên tất cả những gì chúng ta cần có để sống trong tương quan với Chúa Cha:  đó là Chúa Thánh Thần, Đấng được sai đến để luôn hoạt động cách nhẹ nhàng trong chúng ta để giúp chúng ta lên án tội lỗi;  đó là được Chúa tha thứ, chấp nhận và ưu ái tiếp đón, điều chúng ta hằng trông chờ và muốn cảm nghiệm mỗi khi chúng ta quay về với Người.  Người ở trong chúng ta như một dòng suối vọt lên sự sống đời đời, làm tắt đi những hồi hộp vì mặc cảm tội lỗi của chúng ta và để cho niềm vui thấm nhuần chúng ta khi mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Cha phát triển.

          Dòng Suối này không bao giờ thất bại hoặc cạn khô.  Kho tích trữ của nó là muôn đời, được đầy tràn nước hằng sống như dòng sông chảy ra từ ngai tòa Thiên Chúa.  Rồi Chúa Giê-su hứa:  đối với ai khát, Người sẽ ban cho nước từ dòng suối nước hằng sống.  Không cần phải mất tiền mua và hễ ai uống nước từ Dòng Suối này sẽ không còn khát nữa!

 

          “Lạy Dòng Suối của Thiên Chúa, xin đổ tràn xuống trên con!  Xin Chúa tuôn đổ trên con ơn tha thứ, sự sống và niềm vui hôm nay!”