Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:6,12-14

 

Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.  (Mát-thêu 7:12)

 

          Câu này trong sách Tin Mừng Mát-thêu đã được tôn vinh như “Khuôn Vàng Thước Ngọc” từ bao thế kỷ.  Tuy nhiên câu ấy làm cho người ta hết sức chú ý thì tất cả chúng ta lại có thể thừa nhận rằng quả thực khó mà sống được điều ấy!  Không lạ gì khi chúng ta thực hành câu nói này một cách hạn chế hơn:  “Bạn hãy đối xử với tôi như tôi cảm thấy mình phải được đối xử như thế nào, rồi chúng ta sẽ thấy tôi cũng muốn đối xử với bạn giống như vậy”.

          Thật hiếu kỳ khi chúng ta nhận thấy rằng ngay sau câu nói này, Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy đi qua “cửa hẹp” (Mát-thêu 7:13).  Một đàng chúng ta có thể lầm tưởng điều này có nghĩa là cửa hẹp ám chỉ đủ mọi điều chúng ta phải làm đẹp lòng Chúa và là cách chúng ta tìm sự nâng đỡ của Người.  Nhưng đó lại là điều hoàn toàn ngược lại với cốt lõi chân lý của sứ điệp Tin Mừng.  Sứ điệp bảo rằng chúng ta được cứu độ là nhờ ân sủng Thiên Chúa tự nguyện ban cho chúng ta chứ không phải vì những hành động của chúng ta.  Chúng ta được cứu độ nhờ cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá, chứ chúng ta không thể tự cứu mình được!

          Có lẽ chúng ta nhìn cửa hẹp này như cánh cửa phó thác.  Có lẽ cửa hẹp là việc chúng ta để cho Chúa Giê-su bước vào tâm hồn chúng ta và những tương quan của chúng ta, để Người có thể dạy chúng ta một lối sống và lối yêu thương mới.  Thật ra rất khó cho chúng ta hạ mình xuống một mức độ như thế.  Rất khó cho chúng ta để Chúa Giê-su làm chủ cuộc sống chúng ta, cho dù Người có hứa làm chủ chúng ta trong yêu thương và cảm thông, dịu dàng và thương xót.

          Anh chị em, Khuôn Vàng Thước Ngọc chỉ hữu hiệu khi chúng ta để cho Chúa Giê-su hành động trong chúng ta.  Người có thể dạy chúng ta hãy tha thứ và yêu thương thay vì xét đoán và thù hận.  Tình yêu của Người có thể làm chúng ta mềm lòng để Người uốn nắn trái tim chúng ta sao cho phản ánh lòng từ bi, sự bình an và hăng say phục vụ của Người.  Khuôn Vàng Thước Ngọc chỉ hữu hiệu khi chúng ta lấy ân sủng để đối xử với người khác như Chúa Giê-su đã đối xử với chúng ta.  Rồi chúng ta cũng chỉ có thể làm được điều này nếu để cho Chúa Giê-su đối xử với chúng ta đúng cách.

          Vậy ban hãy mở ra cửa hẹp của tâm hồn bạn.  Hãy mời Chúa Giê-su bước vào.  Hãy để Người cư ngụ và Người sẽ dạy bạn lối sống mới.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến sống trong con, để con có thể trở nên khí cụ lòng bi và ân sủng Chúa”.