Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:57-66,80

Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Gi

 

Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.  (Lu-ca 1:80)

 

          Bạn hãy suy nghĩ một chút xem ý nghĩa của việc sống trong hoang địa là gì.  Giả như đó là nơi bạn đã sống hầu hết những năm tháng thời tuổi trẻ giống như Gio-an Tẩy Giả đã sống, thì bạn sẽ trở thành một con người cứng cỏi.  Đó cũng là hình ảnh chúng ta có về Gio-an:  một người ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo nhặm (Mát-thêu 3:4).  Đồng thời sứ điệp của Gio-an dường như phù hợp với vẻ bề ngoài của ông:  Hãy sám hối!  Thời phán xét đã gần!

          Hoang địa đã uốn nắn con người của Gio-an một cách khác.  Nhìn suốt cảnh hoang vu trải dài, ngắm bầu trời ban đêm và chìm đắm vào một không gian thinh lặng và tịch mịch chắc đã đưa ông đến gần Chúa hơn.  Đây là một quang cảnh lý tưởng cho ai được kêu gọi hãy lắng nghe lời Chúa để rồi công bố lời ấy cho những người Chúa dẫn đến với ông.  Cho nên khi Gio-an bắt đầu rao giảng, ông không đưa ra những lời lẽ trống rỗng.  Nhưng chúng có ý nghĩa vì chính ông đã sống những lời ấy!

          Chúng ta cũng cần phải vào “hoang địa” để tìm Chúa.  Thực vậy, chúng ta phải vào đó mỗi ngày!  Hầu hết chúng ta đều dành thì giờ cầu nguyện hằng ngày, và việc ấy vô cùng quan trọng.  Tuy nhiên dù có chọn lựa cầu nguyện thế nào, chúng ta vẫn phải có một khoảng thời gian ngồi trong thinh lặng và lắng nghe.  Chúa rất thích nghe chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần phải nghe Chúa.  Để thực hiện điều ấy, chúng ta cần tránh tất cả mọi chia trí phân tâm.  Chúng ta cần học cách để cho Chúa nói với cõi sâu xa nhất của tâm hồn.

          Đối với một số người chúng ta, cảm tưởng chờ đợi Chúa nói có thể giống như một cảm nghiệm hoang địa.  Cảm tưởng ấy có thể giống như chúng ta sẽ phí thì giờ nếu mình không tích cực làm một điều gì đó khi cầu nguyện.  Nhưng cầu nguyện không phải là làm thật nhiều điều giống như Chúa đã làm cho chúng ta.  Người biết những nhu cầu của bạn.  Người biết tâm hồn bạn. Người muốn nói lời của Người với bạn.  Cho nên bạn hãy chọn thinh lặng.  Hãy chọn hoang địa.  Hãy lắng nghe.  Hãy chờ đợi.  Rồi bạn sẽ được bổ dưỡng!

 

          “Lạy Chúa, con đến với Chúa trong thinh lặng.  Con muốn đến gần Chúa hơn.  Xin Chúa giúp con gạt mọi sự qua một bên để có thể lắng nghe Chúa, vì lời Chúa là thần khí và là sự sống!”