Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:21-29

 

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa!  Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu!  Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.  (Mát-thêu 7:21)

 

          Ngay bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng Chúa nói với bạn những ước ao sâu kín nhất của Người:  “Ta muốn con được đầy đủ tự do để sống đời sống Ki-tô sáng lạn.  Ta muốn thấy con sống trong sự thánh thiện, cảm tạ và kiên nhẫn.  Ta muốn rằng con, hỡi con, được tràn đầy hoa quả của Thánh Thần!”

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về những kẻ nhân danh Người nói tiên tri và làm phép lạ  , nhưng vẫn thực sự không “biết” Người.  Thực ra người ta cảm thấy hơi ớn lạnh khi nghe những lời này, vì chúng cho thấy rõ là Chúa để ý đến điều khác hơn cả “việc làm phép lạ” của chúng ta.  Người muốn làm cho chúng ta thánh thiện chứ không phải có quyền lực.  Người biết chính sự thánh thiện mới thực sự phát sinh sức mạnh của Thánh Thần làm thay đổi cuộc sống.

          Vậy ở đây chúng ta cần phải ý tứ.  Chúa Giê-su luôn vui mừng về những chiến thắng của chúng ta, bất kể dưới hình thức nào.  Người vui mừng về từng nỗ lực khi chúng ta phục vụ Người và dân của Người.  Người vui khi chúng ta đi dự Thánh lễ, đảm nhận một tác vụ, cầu nguyện với một người bạn, có gắng hết sức để tuân giữ các giới răn.  Nhưng đồng thời Người còn thấy nhiều lãnh vực trong đời sống chúng ta cần được xét lại.  Người không khi nào thất vọng về những lãnh vực ấy, Người cũng biết chúng ta sẽ rất ngạc nhiên về những lãnh vực ấy.  Nhưng Người chẳng khi nào chống lại chúng ta vì những lãnh vực ấy.  Trái lại, Người muốn chúng ta hãy chiếu sáng như những vì sao trên trời, nên Người sẵn sàng giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì cầm giữ chúng ta lại (Phi-líp-phê 2:15).

          Hôm nay bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra một lãnh vực cuộc sống mà bạn cần phải để ý tới một chút.  Bạn hãy nói với Người là bạn sẵn sàng cộng tác với Người.  Bạn hãy để cho Người chiếu tỏa ánh sáng vào sự tối tăm của bạn, để bạn có thể chiếu tỏa ánh sáng của Người vào thế giới chung quanh bạn.  Người ta cần chứng từ của bạn.  Bạn hãy để Chúa Thánh Thần giúp cho điều ấy xảy đến!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm cho con nên giống với Chúa Giê-su hơn.  Con muốn làm bàn tay và đôi chân của Người trong thế giới này!”