Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 17:1,9-10,15-22

 

Còn về Ít-ma-ên, Ta nghe lời ngươi xin.  (Sáng Thế 17:20)

 

          Bạn thử tưởng tượng một vị tướng đang phác họa một kế hoạch tấn công cho binh đoàn của ông.  Nhưng trước khi phổ biến, ông họp bàn chi tiết với một trong những binh sĩ ưu tú của ông.  Giả như binh sĩ đó có to gan dám đề ra một thay đổi trong kế hoạch của ông, rồi ông đã theo ý kiến của người binh sĩ ấy thì sẽ ra sao?  Việc đó có thể được coi là rất dân chủ, có phải không?  Bây giờ bạn thử tưởng tượng một việc tương tự xảy ra giữa Thiên Chúa và một người trong nhân loại chúng ta.  Xem chừng việc ấy hầu như vô lý!

          Tuy nhiên việc ấy lại là câu chuyện được mô tả trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Thiên Chúa đã hứa chúc lành qua việc bà Xa-ra sẽ có con, nhưng ông Áp-ra-ham lại không thấy được việc ấy xảy ra như thế nào.  Bao năm họ đã cố gắng có lấy một đứa con, nhưng không thể được.  Cho nên ông đã đưa ra một đề nghị đi ngược lại lời hứa của Chúa:  Xin Chúa hãy chúc phúc cho Ít-ma-ên.  Đến đây là điểm thích thú.  Thay vì phủ nhận đề nghị của Áp-ra-ham, Thiên Chúa lại cứu xét và thay đổi kế hoạch của Người.  Người vẫn giữ nguyên lời hứa ban đầu, nhưng Người cũng tôn trọng lời khẩn cầu của Áp-ra-ham và hứa chúc phúc cho Ít-ma-ên.

          Câu chuyện cho chúng ta thấy một điều ngạc nhiên về cầu nguyện.  Khi chúng ta cầu nguyện, ý muốn chúng ta gặp gỡ ý muốn của Chúa và một cuộc trao đổi kỳ lạ xảy ra.  Trong cuộc trao đổi này, tư tưởng của Chúa có thể trở thành tư tưởng của chúng ta và tư tưởng của chúng ta thực sự có thể trở thành của Chúa.  Vậy cầu nguyện có thể là thời gian chúng ta thảo luận với Chúa về kế hoạch của Người dành cho cuộc đời chúng ta.  Vì Người muốn có sự chia sẻ, chứ không phải độc tài, nên những ý tưởng và khẩn cầu khi chúng ta cầu nguyện có một hiệu quả đích thực.  Điều ấy thật tuyệt vời, phải không?  Chúa không chỉ muốn cộng tác với bạn trong cầu nguyện, Người còn thích phương thức ấy nữa!

          Chúa biết rằng khi chúng ta chia sẻ sâu xa với Chúa trong cầu nguyện thì những kế hoạch của chúng ta sẽ đồng thuận hơn với những kế hoạch của Người.  Vậy bạn đừng sợ tỏ ra mạnh dạn khi cầu nguyện.  Có lẽ có một điều gì đó bạn đang cố gắng hiểu, nên bạn muốn xin được thấy rõ ràng.  Hoặc có thể bạn muốn xin Chúa một điều gì đặc biệt.  Bao lâu bạn khiêm nhường giống như ông Áp-ra-ham, Chúa sẽ nghe lời bạn.  Có thể Người không trả lời theo như bạn muốn, ít ra không theo như bạn ngay lúc này.  Nhưng Người sẽ giúp uốn nắn trái tim bạn để bạn có thể suy nghĩ theo cách suy nghĩ của Người.  Dù cách nào, bạn cũng đừng lo lắng.  Cha bạn có những điều lớn lao dành cho bạn, dù cho bạn có cảm thấy già nua như ông Áp-ra-ham!

 

          “Lạy Chúa, con bỡ ngỡ vì Chúa đã chọn con làm người chia sẻ với Chúa để xây dựng Vương Quốc của Chúa”.