Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 18:16-33

 

Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơ-đôm.  (Sáng Thế 18:32)

 

          Năm 1875, các thủy thủ trên con tàu HMS Challenger đầu tiên đã đo đạc chiều sâu của kẽ nứt Marianas dưới sàn Thái bình dương.  Chiều sâu được báo cáo là hơn năm dậm.  Mặc dù được ghi nhận là sâu nhất vào thời ấy, nhưng thiết bị sóng âm hiện đại lại khám phá ra địa điểm bên cạnh sâu tới bảy dậm.  Điểm vết nứt này được đặt tên là Challenger Deep sau khi các thủy thủ can đảm đã đo độ sâu của nó.

          Khi đọc đoạn sách Sáng Thế hôm nay, bạn sẽ nhận thấy ông Áp-ra-ham đang thử nghiệm độ sâu thẳm của một đại dương khác, đó là đại dương lòng thương xót của Chúa.  Hầu hết câu chuyện là cuộc đối thoại giữa Chúa và ông Áp-ra-ham về số phận của thành Xơ-đôm, vì dân cư trong thành đã phạm nhiều tội lỗi ghê tởm.  Nhưng Áp-ra-ham lo lắng rằng những người vô tội có thể phải chịu đau khổ vì số phận của những kẻ có tội nên ông khẩn khoản xin Chúa xót thương.  Hết lần này tới lần khác, Thiên Chúa bằng lòng tha cho thành nếu người ta tìm được mười người vô tội trong đám dân chúng.

          Điều ấy thật là nhân từ không thể tin nổi, vì người ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã hoàn toàn biết rõ nhiều tội lỗi của Xơ-đôm, một thành đông hàng ngàn người!  Vậy mà cuối cùng, ngay đến mười người cũng không có.  Tuy nhiên vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã cứu thoát ông Lót và gia đình khỏi bị tiêu diệt.

          Câu chuyện này dạy chúng ta rằng đối với những kẻ quay lưng lại với Thiên Chúa thì thực sự đã có một giới hạn về lòng thương xót vô biên của Người.  Còn đối với kẻ hướng về Chúa thì lòng thương xót của Người không thể đo lường được.  Bạn thử tưởng tượng ra một đại dương mênh mông với những ngọn sóng liên tục rửa sạch tội lỗi bạn ngay khi bạn lội vào dòng nước của nó.  Cha trên trời của bạn cũng đối xử với bạn như thế mỗi khi bạn quay về với Người và xưng thú tội lỗi.

          Vậy bạn đừng trì hoãn.  Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào, hãy đến với Bí tích Hòa giải.  Hãy về với Chúa và lao vào biển xót thương của Người!  Hãy tìm kiếm chiều sâu và cao của lòng dịu hiền và cảm thông của Người.  Đó là một tình yêu không ai trong chúng ta xứng đáng lãnh nhận, nhưng Chúa lại thích ban cho chúng ta!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì lòng thương xót vô bờ của Cha.  Ước gì những ngọn sóng tình yêu của Cha rửa sạch con, thanh tẩy lương tâm con và chữa lành tâm hồn bị thương tích và tội lỗi của con”.