Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:1-8

 

Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà.  (Mát-thêu 9:6)

 

          Bài đọc thứ nhất hôm nay đôi khi được gọi là cuộc “trói I-xa-ác lại”, theo như cách thức ông Áp-ra-ham đã trói con trai ông lại khi ông chuẩn bị dâng hy lễ cho Thiên Chúa.  Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện kết thúc ra sao:  Vì ông Áp-ra-ham khiêm nhường và vâng lời Thiên Chúa, ngay cả đến độ sẵn sàng bỏ đi đứa con trai duy nhất, nên ông đã được Chúa cho phép “cởi trói” I-xa-ác và giết con dê để thay thế hy lễ.

          Đọc câu chuyện này dưới ánh sáng Tân Ước, chúng ta có thể thấy câu chuyện ấy là hình ảnh tiên báo việc Thiên Chúa đã không cởi trói cho Con của Người bị đóng đinh trên thập giá.  Ngay cả khi dân chúng la ó:  “Bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi, thì chúng ta tin hắn liền” (Mát-thêu 27:42), nhưng Thiên Chúa không thả Chúa Giê-su ra, rồi ngay Chúa Giê-su cũng không tự mình thoát khỏi thập giá.  Trái lại, để cho mình bị đóng vào thập giá, Chúa Giê-su đã giúp mỗi người chúng ta được cởi trói.  Người đã bẻ gãy xiềng xích tội lỗi và sự chết, làm cho tất cả chúng ta được tự do!

          Qua suốt cuộc sống trên trần gian, Chúa Giê-su đã thi hành một tác vụ cởi trói.  Người đã trừ khử ma quỷ và ách nô lệ của chúng.  Người đã giải thoát người ta khỏi những bệnh tật thể xác.  Với lời tha thứ, Người đã giải phóng những kẻ khác khỏi những mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn.  Như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, Người thường cởi trói cho người ta không chỉ trên một phương diện mà thôi.  Câu chuyện hôm nay cho thấy việc chữa lành thể xác đưa tới một cuộc giải phóng khỏi tội lỗi.

          Vậy trong những ngày này, bạn cảm thấy được tự do như thế nào?

          Cũng là bình thường khi nhận thực rằng trong tâm hồn chúng ta vẫn còn nhiều lãnh vực cần phải được cởi trói.  Thực vậy, chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo đâu!  Thiên Chúa không trông mong chúng ta lúc nào cũng hoàn hảo.  Điều Người muốn là có những tâm hồn rộng mở, là con người ta sẽ khiêm nhường và để cho Người tiếp tục tháo cởi những nút thắt đang giữ chúng ta lại.  Có thể đó là một thói quen đã biến thành một cơn nghiện.  Có thể là một mặc cảm về tội lỗi không được tha thứ hoặc một sự thù hằn đối với một người đã làm tổn thương chúng ta.  Cũng có thể là một cái nhìn méo mó về hình ảnh Thiên Chúa và cách Người nhìn chúng ta.  Bất kể đó là gì, chúng ta đều có thể mang nó đến trước mặt Chúa và xin Người cởi trói cho chúng ta.

          Vậy bạn hãy vững tiến và để cho Chúa tháo gỡ những gì ràng buộc bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ao ước cảm nghiệm được sự do sâu xa hơn của người con Chúa.  Xin Chúa hãy đến và giải phóng con!”