Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Suy niệm Gio-an 20:24-29

Lễ kính thánh Tô-ma, tông đồ

 

Chúng tôi đã được thấy Chúa.  (Gio-an 20:25)

 

          Ông Tô-ma đã không bắt được sứ điệp.  Mặc dù các tông đồ khác nói với ông rằng Chúa Giê-su đã sống lại, ông vẫn không thể chấp nhận được điều ấy.  Dường như hộp thư của ông đã đóng lại.  Như vậy cách duy nhất ông khẳng định, là ông sẽ không tin nếu đích thân không nhìn thấy hay sờ thấy Chúa Giê-su.

          Việc này chắc phải làm cho các tông đồ khác thất vọng, vì họ rất nóng lòng muốn chia sẻ tin tức với bạn mình.  Tô-ma đã vắng mặt khi Chúa Giê-su hiện ra lần thứ nhất với các tông đồ, nên giờ đây trước thái độ nghi ngờ của ông, họ thắc mắc không biết phải làm sao thuyết phục ông về những gì họ đã thấy và đã nghe.

          Nhưng thực sự họ không thể làm được.  Họ đã chuyển lại sứ điệp cho ông rồi.  Họ đã nói về cảm nghiệm cá nhân của họ rồi.  Đó là tất cả những gì họ đã có thể làm.  Mọi sự tiếp theo đều tùy thuộc vào Chúa.  Vậy Chúa Giê-su đã trả lời cho những nghi ngờ của Tô-ma như thế nào?  Người đã gặp ông ở ngay nơi nghi ngờ của ông.  Người hiện ra với ông và mời ông hãy sờ vào những vết thương của Người.

          Đó là tất cả những gì ông Tô-ma cần.  Một lần gặp gỡ này, một bằng chứng không thể chối cãi này đã giúp ông làm một bước nhảy vọt của đức tin mới và sâu xa hơn:  Chúa Giê-su không phải là kẻ chết, vì Người đã sống lại.  Người thực sự là Chúa và Thiên Chúa!

          Thánh Tô-ma đã xác tín thật sâu xa về Chúa Giê-su nên ngài đã dành tất cả năm tháng còn lại để loan báo Tin Mừng ở nơi xa xăm tận nước Ấn-độ.  Suốt cuộc hành trình truyền giáo, thánh Tô-ma đã mang theo mình niềm tin vững vàng rằng cũng như Chúa Giê-su đã làm cho ngài thế nào thì Chúa cũng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết cho những ai đến với đức tin như vậy.

          Hôm nay khi mừng kính thánh Tô-ma, chúng ta hãy xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Người.  Chúng ta hãy xin Chúa tỏ mình ra cho chúng ta trong một cách thức mới để làm cho đức tin của chúng ta được vững mạnh.  Rồi cũng như các tông đồ và thánh Tô-ma là những người làm chứng cho Chúa trước hằng ngàn người khác, chúng ta cũng được can đảm và vui mừng nói với người khác rằng:  “Tôi đã được thấy Chúa!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con quý trọng đức tin Chúa đã đặt trong tâm hồn con.  Mặc dù không trông thấy Chúa, nhưng con vẫn tin.  Xin Chúa giúp con nói cho những người chung quanh biết rằng Chúa đang sống.  Xin Chúa sử dụng lời nói và chứng từ của con để nói với tâm hồn họ, cũng như Chúa đã nói với tâm hồn con vậy”.