Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:32-38

 

Đức Giê-su trông thấy đám đông thì chạnh lòng thương.  (Mát-thêu 9:36)

 

          Chạnh lòng thương.  Một số trong chúng ta giật mình khi nghe những lời này!  Ý nghĩa những lời này chính là nói về sự thành thực cảm thông với những đau khổ của người khác, nhưng giờ đây qua ngôn ngữ của chúng ta, đã mang một chút khinh miệt và thường mang nghĩa cảm tưởng tự tôn hoặc chiếu cố đến.  Điều này chắc chắn không phải là “lòng thương” của Chúa Giê-su qua bài đọc Tin Mừng hôm nay!  Người là Đấng không hề phạm tội nhìn vào tội lỗi chúng ta nhưng không chút khinh miệt hay ghê tởm.  Không, người nhìn chúng ta với tất cả yêu thương.

          Lòng thương Chúa Giê-su dành cho chúng ta được diễn tả đúng nhất như một sự đồng cảm hoặc chăm sóc.  Người cảm nhận được sự buồn thảm vì cái đau do tội lỗi gây nên cho chúng ta.  Người nhìn chúng ta và tất cả con người của Người đều được vận động để giúp đỡ chúng ta:  tha thứ, chữa lành, xoa dịu cơn đau đớn của chúng ta.  Bạn cứ nghĩ đến việc Người chạnh lòng thương nên gánh lấy trên mình tội lỗi của toàn thế giới!  Đây là biểu lộ sau cùng lòng thương xót của Chúa Giê-su.  Không phải là một tình cảm ngọt lịm, nhưng là một tình cảm say mê, hầu như rất mãnh liệt để Người sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí chịu đau khổ và chịu chết, cho chúng ta được giải thoát khỏi đau khổ.

          Tội lỗi thường làm cho chúng ta mang mặc cảm có tội và hổ thẹn.  Giống như A-đam và E-và, chúng ta muốn ẩn mặt tránh Chúa.  Tuy nhiên Người giận dữ chúng ta.  Tội lỗi chúng ta không làm cho Người quay lưng lại chúng ta.  Tội lỗi không thể khiến Người khinh dể hoặc ghét chúng ta.  Không đâu, trái lại Người đi tìm chúng ta, luôn lên tiếng kêu gọi:  “Con đang ở đâu?”  Người cùng đau với chúng ta và Người mong mỏi chúng ta cảm nghiệm sự dịu hiền của Người.  Chạnh lòng thương, Người mong được chăm sóc vết thương của chúng ta, xóa đi mặc cảm tội lỗi của chúng ta và xây dựng cho chúng ta trong tình yêu của Người.

          Bạn có tin được là Chúa Giê-su đang nhìn bạn với tình yêu rực lên trong ánh mắt Người không?  Bạn hãy nhắm mắt lại một phút và cố gắng hình dung xem hình ảnh ấy như thế nào.  Bạn sẽ thấy là Người không phán xét hoặc lên án bạn.  Bạn sẽ thấy Người chăm sóc bạn.  Những lo lắng của bạn rất quan trọng đối với Người và Người sẵn sàng muốn giúp bạn dịu cơn đau, nâng đỡ bạn, giải phóng bạn.  Sự chăm sóc ấy khác biệt tùy theo mỗi người chúng ta.  Nó có thể không hoàn toàn như bạn tưởng tượng.  Nhưng nó là thực và có sức mạnh để uốn nắn tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con.  Con chấp nhận lòng thương xót của Chúa và hôm nay con mở lòng đón nhận sự chữa lành và tha thứ của Chúa”.