Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:24-33

 

Trò được như thầy đã là đủ rồi.  (Mát-thêu 10:25)

 

          Nhìn tất cả những việc lạ lùng Chúa tỏ ra quyền năng, đức khôn ngoan và lòng cảm thương của Người, chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng trở nên giống như Người có nghĩa là chúng ta cũng phải đầy quyền năng như Người.  Chắc chắn là Người mong chúng ta sống dễ thương hơn, biểu hiện sức mạnh của Người và thấu hiểu giáo huấn của Người.  Cũng lợi ích nếu chúng ta biết thản nhiên trước dư luận dân chúng, không giao động trước lăng những lăng mạ và chống lại việc tấn công.

          Đó là những đức tính tốt, nhưng không phải là những điều nằm trong danh sách hàng đầu của Chúa Giê-su.  Không có bất cứ điều nào thực sự là trọng tâm nói lên con người Chúa Giê-su, Đấng chúng ta phải “trở nên giống như” Người (Mát-thêu 10:25).  Vậy đứng trên tất cả những đức tính này là việc Chúa Giê-su tuyệt đối biết Chúa Cha và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Người.

          Nếu bạn muốn biểu lộ những đức tính bạn nhận thấy nơi Chúa Giê-su thì hy vọng tốt nhất là chắc chắn bạn hãy đặt nền móng đời mình trên tình Chúa yêu thương bạn.  Đây là một nền móng bất biến và bạn sẽ luôn luôn cần phải có.  Bạn quý giá trước mặt Chúa, không phải vì những gì bạn có thể thực hiện được, nhưng chỉ vì bạn là ai.  Bạn là con cái Chúa, được dựng nên trong tình yêu, được cứu chuộc trong tình yêu, được nâng đỡ trong tình yêu và mang lấy thân phận yêu thương.

          Điều ấy không thể ngờ được, nhưng thực sự cảm nghiệm sâu xa như thế về tình yêu Thiên Chúa lại không phải là điều ở ngoài tầm tay chúng ta.  Đúng vậy, Cha chúng ta vui lòng đổ tràn đầy tình yêu của Người xuống trên chúng ta. Người là một Thiên Chúa rất quảng đại, sẵn sàng mưa xuống trên chúng ta ân sủng và mặc khải.

          Chúng ta nhìn Chúa dưới hình ảnh một ông quan tòa nghiêm khắc chờ chúng ta phải hoàn tất một loạt những đòi hỏi khắt khe trước khi ban cho chúng ta chút ân sủng.  Nhưng điều ấy hoàn toàn không đúng!  Tình yêu Thiên Chúa sẵn sàng đến với bất cứ ai biết mở lòng khi cầu nguyện.  Tình yêu ấy thấm vào từng lời chúng ta đọc trong Kinh Thánh.  Tình yêu ấy bênh vực chúng ta trong mọi tình huống chúng ta gặp.  Tình yêu ấy luôn có mặt ở đó, giống như không khí chúng ta hít thở.

          Trong tuần này, bạn hãy ở với Chúa trong lời Người.  Hãy cố gắng ngồi thinh lặng với Người khi bạn cầu nguyện.  Hãy xin Người bảo đảm với bạn về tình yêu bao la Người dành cho bạn.  Hãy để Người thuyết phục bạn, nhờ vậy bạn có thể trở nên giống với Chúa Giê-su, Thầy Dạy của bạn.

 

          “Lạy Cha, con muốn biết tình yêu của Cha một cách sâu xa hơn, để con có thể chia sẻ tình yêu ấy với những người con gặp gỡ”.