Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:16-23

 

Anh em đừng lo.  (Mát-thêu 10:19)

 

          Trước khi lên trời, Chúa Giê-su dạy chúng ta “hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mát-thêu 28:19).  Quả thực đó là một mệnh lệnh cao vời!  Làm sao chúng ta làm nổi điều ấy trong thế giới?  Chúng ta phải nói gì?  Nói với ai?  Rồi nói thế nào?  Nếu người ta chối bỏ thì sao?  Trả lời cho những câu hỏi này, Chúa Giê-su nói một câu đơn giản:  “Anh em đừng lo” (10:19).

          Anh em đừng lo.  Bạn không ở một mình.  Có Chúa Thánh Thần ở với bạn.  Người sẽ ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để chia sẻ đức tin của bạn, tất cả sự khôn ngoan và mạnh dạn để biết những việc phải làm, khi nào phải nói, nói điều gì, nói điều ấy với ai.  Người sẽ giúp bạn yêu thương người khác, và ban cho bạn lời lẽ cũng như hành động để giúp bạn lôi kéo người ta đến với Người.  Người luôn để mắt chăm sóc bạn.  Người sẽ không khi nào chối bỏ bạn, nhưng luôn giúp đỡ và giải thoát bạn (Thánh Vịnh 37:28,39-40).

          Vậy làm thế nào chúng ta học cách đừng lo lắng khi phải chia sẻ đức tin của chúng ta?  Bằng cách tập ca tụng và thờ phượng Chúa.  Điều này xem như vô lý, nhưng thực sự hữu hiệu.  Nếu chúng ta có thể dành một phần thời giờ cầu nguyện để chúc tụng Chúa về sự cao cả, lòng nhân từ và tình yêu của Người, chúng ta sẽ thấy dễ dàng không còn lo lắng ý Chúa như thế nào.  Nếu chúng ta có học vui sống trong sự tốt lành của Người và cảm tạ về mọi hành động ưu ái của Người dành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ biết là Người cũng muốn đối xử tốt và ưu ái y như thế đối với những người chúng ta gặp gỡ.  Nếu chúng ta có an vui trong những tình huống khó khăn nhờ Người giúp đỡ, thì chúng ta mới thêm lòng tin tưởng Người khi phải đối phó với những thách đổ của việc rao giảng Tin Mừng.

          Không những việc cầu nguyện ngợi khen giúp chúng ta tín thác Chúa hơn, mà nó còn mở mắt để chúng ta nhận ra những nhu cầu của những người còn chưa biết Người.  Nhận biết Chúa tốt với chúng ta sẽ giúp chúng ta biết cảm thông với những người chưa cảm nghiệm được lòng nhân lành của Chúa.  Rồi sự cảm thông ấy sẽ đẩy chúng ta vào thế giới, mang theo sứ điệp Tin Mừng cho mọi người, sứ điệp hy vọng và chữa lành.  Tin hay không, bạn có thể trở thành một dụng cụ của bình an Thiên Chúa!

         

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa gìn giữ con hôm nay.  Xin Chúa nhắc nhở con về mọi lý do con phải tín thác nơi Thiên Chúa.  Xin Chúa mở miệng con khi Chúa muốn con nói.  Lạy Chúa, xin mở lòng con và mở rộng chân trời của con”.