Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:1-7

 

Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ:  đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô  (Mát-thêu 10:2)

 

          Có một gia đình thăm viếng nhà thờ chính tòa vào lúc ánh sáng mặt trời chiếu qua một cửa sổ kính mầu mô tả mười hai tông đồ.  Đang khi bà mẹ kể lại những câu chuyện về Nhóm Mười Hai, thì một vị linh mục đến và hỏi đứa con trai bà đang nhìn cái gì.  Em trả lời:  “Các thánh”.  Vị linh mục thử tài em:  “Vậy ai là các thánh?”  Đứa nhỏ trả lời:  “Họ là những người có ánh sáng chiếu qua”.

          Trong khi chúng ta thấy ở đây Nhóm Mười Hai sáng ngời là những người mạnh dạn rao giảng Tin Mừng và những thầy dạy về đời sống thiêng liêng, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng họ là những người bình thường khi lần đầu tiên Chúa Giê-su gặp họ.  Họ đến từ những lối sống khác biệt, học thức hay kém học, giàu hay nghèo, mỗi người đều mang theo những “lỉnh kỉnh” của cuộc đời.  Lại nữa, với tất cả những ưu điểm cũng như nhược điểm, họ đều đáp lại lời Chúa Giê-su kêu gọi đi công bố rằng Nước Trời đã đến gần (Mát-thêu 10:7).  Ông Si-môn thì nông nổi và thường nói năng thiếu suy nghĩ.  Ông Gia-cô-bê và Gio-an là những người Chúa Giê-su đặt cho hai ông hỗn danh “con của sấm sét”, thì muốn danh vọng cho mình.  Ông Mát-thêu là người thu thuế bị người ta khinh dể.  Còn ông Tô-ma lúc nào cũng cứng đầu và không tin...

          Trong khi họ bắt đầu như một nhóm nhỏ tạp nham, thì từng người trong họ đã dần dần bỏ đi lối sống cũ của mình.  Thay vì cứ là những người tầm thường, họ đã trở nên giống như tấm kính mầu được ghép bằng những mảnh nhỏ mang những góc cạnh riêng biệt, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời của Chúa.  Phải, mỗi người, ngoại trừ Giu-đa.  Nhưng ngay đây cũng là một bài học về những gì có thể xảy ra khi chúng ta đóng tâm hồn lại và đặt mình trên cả Chúa Giê-su và dân của Người.

          Lúc này hay lúc khác, Chúa Giê-su đang kêu gọi những người bình thường đi làm những điều đặc biệt.  Bạn có thực sự nghĩ rằng mình tệ hơn ông Phê-rô hay Gia-cô-bê, ông Gio-an hay ông Mát-thêu không?  Bạn nghĩ gì về bà Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã bị bảy tên quỷ ám ảnh, lại trở thành tông đồ của các tông đồ?  Đó là sự kỳ diệu của ân sủng Thiên Chúa.  Người lấy cái tầm thường để làm thành cái khác thường;  nắm lấy những gì bị tổn thương do tội lỗi để chữa lành, những gì sa ngã để nâng dậy và ban cho đầy tràn ân sủng.  Vậy nếu bạn có cảm thấy mình bất xứng, đừng lo!  Bạn cũng giống như họ!  Chúa nhìn thấy khả năng to lớn của bạn.  Người có thể thực hiện những việc lớn lao nơi bạn và qua bạn.  Cứ để Người làm.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thưa ‘Xin vâng’ với Chúa.  Xin Chúa để cho ánh sáng của Chúa chiếu tỏa qua con!”