Chúa Nhật tuần 15 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:25-37

 

Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.  (Lu-ca 10:37)

 

          Trong một loạt quảng cáo trên truyền hình, một hãng bảo hiểm Mỹ chào hàng, mời người ta sử dụng trang nhà của họ khi bảo rằng “dễ lắm, ngay cả người thời tiền sử cũng làm được”.  Điều ấy muốn nói là hễ ai có nửa khối óc thôi cũng có thể hiểu được vấn đề.  Phải, bài đọc Tin Mừng hôm nay có một bài học tương tự:  Lời kêu gọi hãy chăm sóc cho người quẫn bách hiển nhiên đến độ “ngay cả người Sa-ma-ri” cũng làm như vậy.

          Chúa Giê-su kể dụ ngôn này là vì “một người thông luật” hỏi Người rằng “Ai là người thân cận của tôi?” (Lu-ca 10:25,29).  Theo thánh Lu-ca, câu hỏi thực sự là một cái bẫy.  Nhưng biết được người ấy nghĩ gì trong lòng, Chúa Giê-su đã lật ngược thế cờ.  Bằng cách kể câu chuyện về một người Sa-ma-ri đã làm điều phải đang khi những người thông làu lề luật như ông kinh sư này lại không làm, Chúa Giê-su cho thấy rõ ràng là người ta không cần phải tốn bao nhiêu năm mới học biết được làm sao mến Thiên Chúa và yêu tha nhân.  Nhưng chỉ cần khiêm nhường và can đảm là người ta làm được điều phải.  Ai là người biết phải trái khi đi qua một người bị đánh gần chết như thế?  Bất cứ ai gặp tình huống như vậy cũng đều cảm thấy nhiệm vụ bó buộc họ, một xác tín phải cứu giúp sự sống của người bị thương.  Nhưng trong dụ ngôn, chính người Sa-ma-ri, một kẻ bị coi là cộc cằn và ở ngoài vòng giao ước của Thiên Chúa, lại làm điều phải.  Hơn thế nữa, người này còn đi quá những ràng buộc của sự ưu ái thường ngày.  Ông ta trả cho những chi phí điều trị người bị thương và còn hứa trả luôn cho bất cứ chi phí nào khác nếu cần.  Lòng quảng đại hết mực ấy, mặc dù từ một người Sa-ma-ri, cũng khiến cho bất cứ ai biết câu chuyện đều phải thán phục!

          Chúa Giê-su nói với chúng ta cùng một điều Người đã nói với ông kinh sư:  “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy” (Lu-ca 10:37).  Việc ấy thật giản dị.  Thật rõ ràng.  Thực dễ dàng, vì ngay đến một người Sa-ma-ri cũng làm được.  Vậy bạn hãy đi và làm như vậy.  Bạn hãy lắng nghe sự thôi thúc nội tâm là phải đến với người khác và giúp đỡ họ.  Bạn hãy hành động nhanh chóng để làm điều phải.  Ai biết được bạn đã cứu nhiều người?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết yêu thương người thân cận như Chúa yêu thương con, yêu thương lập ­­tức, quảng đại và dồi dào”.