Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 2:1-15

 

Ta đã vớt nó lên khỏi nước.  (Xuất Hành 2:10)

 

          Kể từ ngày được công chúa của Pha-ra-ô vớt lên khỏi nước, Mô-sê đã có một cuộc sống thật ấn tượng.  Chúng ta có thể nhớ đến ông với mười tai họa giáng xuống Ai-cập, mười điều răn và hành trình đi ngang qua Biển Đỏ, nhưng thực ra Thiên Chúa đã hành động trong cuộc đời Mô-sê ngay từ ngày ông chào đời, đào tạo ông cho tương lai Người đã dành cho ông.  Đây chẳng phải là trường đào tạo giống như trường bạn đã học, nhưng là được huấn luyện ngay trong cuộc sống.  Được sinh ra do một người đàn bà Do-thái, nhưng lại được nuôi nấng ngay trong nhà của Pha-ra-ô, Mô-sê đã được đặt đúng chỗ để đối phó với Pha-ra-ô như một người ngang hàng và để đưa dân Ít-ra-en đi tới miền tự do.

          Nhưng ông Mô-sê không phải là người duy nhất Thiên Chúa đã chuẩn bị để thực hiện một công việc đặc biệt.  Bạn hãy nghĩ đến Ambrôsiô, một chính trị gia tài giỏi, sau khi trở lại đạo đã sử dụng tài ăn nói của mình để bênh vực thần tính của Chúa Ki-tô và ảnh hưởng trên thánh Augustinô khi còn là một thanh niên.  Hoặc bạn hãy nghĩ đến Inhaxiô Loyola, đấng sáng lập dòng Tên.  Ngài đã từng là một quân nhân hăng say, luôn sẵn sàng chiến đấu cho đến khi bị thương trong một trận đánh.  Lúc nằm trên giường bệnh dưỡng thương, ngài đã tìm thấy Chúa.  Sau khi trở lại, ngài hiến cả cuộc đời để dạy người ta biết chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng.

          Tuy nhiên điều ấy không chỉ dành cho những vị anh hùng liệt nữ đức tin.  Thiên Chúa đang đào tạo bạn đấy!  Nhìn lại cuộc sống, bạn có thấy các biến cố trong đời đã chuẩn bị bạn để đóng những vai trò hiện thời không?  Bạn cũng thử nghĩ đến những người hiện diện trong cuộc đời bạn.  Ai đã ảnh hưởng trên bạn nhiều nhất?  Ai đã hướng dẫn và huấn luyện bạn qua lời nói hoặc gương sáng?  Chẳng phải là Thiên Chúa đã sử dụng tất cả những người này để chuẩn bị bạn thi hành một điều gì đặc biệt hay sao?

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy lấy một mảnh giấy và viết xuống những vai trò của bạn.  Có thể bạn là một người cha mẹ.  Có thể bạn đang làm việc trong một công ty lớn.  Đừng quên những vai trò như “bạn hữu” và “đồng nghiệp”.  Bây giờ, dưới những vai trò đó bạn hãy liệt kê những cảm nghiệm hoặc mối tương quan đã chuẩn bị bạn vào vai trò ấy.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra Người đã hoạt động để nắn đúc bạn.  Hãy xin Người cho bạn thấy Người đã ban đầy tràn ân sủng cho bạn trong những vai trò ấy, để bạn có thể thực hiện những việc đặc biệt, không cần biết nó có vẻ “bình thường” như thế nào trong cuộc đời bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để con nhận ra Chúa gọi con và đào tạo con trong cuộc sống”.