Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 124:1-8

 

Xin chúc tụng Chúa đã không bỏ mặc chúng con.  (Thánh Vịnh 124:6)

 

          Mọi sự trở nên đen tối đối với dân Ít-ra-en.  Một bộ tộc đã có lần được đối xử giống như thân cận của hoàng gia, vậy mà giờ đây con cháu của Gia-cóp lại là những tên nô lệ tại Ai-cập và bị cưỡng bách phải làm những việc lao động cực nhọc.  Vua Pha-ra-ô đi từng bước để tiêu diệt họ bằng cách giết các trẻ sơ sinh nam.  Vậy họ dựa vào đâu để có được niềm hy vọng?

          Khi hiện ra trong sa mạc, Thiên Chúa đã ban cho ông Mô-sê một thông điệp rất giản dị để trao cho dân Người.  Ta ở cùng ngươi.  Người bảo họ:  “Ta đã đến để cứu các ngươi” (Xuất Hành 3:8).  Bây giờ đây chỉ là một sứ điệp, khá hơn lời hứa một chút.  Thiên Chúa đã không cứu thoát họ ngay lập tức.  Hoàn cảnh của họ không thay đổi trong nháy mắt.  Những đe dọa và nguy hiểm vẫn tồn tại một thời gian, cho nên họ cần phải tin tưởng và hy vọng.

          Tuy nhiên mọi sự đã khác rất nhiều rồi.  Giờ đây họ biết là Thiên Chúa ở với họ.  Người đã nghe tiếng khóc lóc của họ, rồi Người đã đã sắp đặt các biến cố cứ tuần tự diễn ra để đưa tới việc giải phóng.

          Đôi lúc khi đêm tối dường như vây quanh chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy lo lắng và không còn hy vọng.  Bị vùi giập giữa những thử thách, chúng ta rất có thể không còn thấy được toàn bộ tình huống nữa.  Thế là theo đầu óc thực tế, chúng ta đâm ra tuyệt vọng.  Nhưng Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

          Phải, khám phá ra triệu chứng một cơn bệnh vô phương cứu chữa, đó là một cú sét khiến chúng ta suy sụp.  Phải, một bản án tù, đó thực là tái tê.  Phải, mất việc làm đưa tất cả cuộc sống của bạn và gia đình vào cơn nguy ngập.  Phải, rạn nứt trong gia đình là một sự tàn phá.  Không có Thiên Chúa, chúng ta sẽ tùy thuộc vào sự thương hại của những áp lực thù nghịch hoặc dửng dưng.  Nhưng Chúa ở cùng chúng ta.

          Bất kể bạn là ai, làm gì, phải đối phó với những gì, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương bạn.  Thiên Chúa là Đấng trung thành và làm phép lạ, đã có một kế hoạch cho đời bạn và cho cuộc sống của những người thân thương.  Nếu không nhìn thấy toàn bộ thực tại này, chúng ta sẽ không có một cái nhìn đúng.  Mọi sự sẽ đi ra ngoài mục đích.  Cho nên bạn hãy luôn luôn nhớ rằng bất cứ thực tại hoàn cảnh hiện thời của bạn như thế nào, vẫn luôn có lý do để tín thác nơi Chúa.  Như Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê, Người sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta đâu.

 

          Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, tình yêu của Chúa còn mạnh hơn bất cứ sự dữ nào trong cuộc đời con.  Con nương mình trong sự nhân từ của Chúa”.