Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 24:3-8

 

Đây là máu giao ước.  (Xuất Hành 24:8)

 

         Bạn thử tưởng tượng Thiên Chúa giống như một ông chủ đang ngẫm nghĩ về một khế ước ký với dân Ít-ra-en.  Có lẽ Người cảm thấy áp lực rất nặng nề phải làm sao cho đúng để thỏa hiệp với họ, quả thực rất liều lĩnh.  Liệu Người có thể bảo đảm là họ sẽ có thể sống cho đến cùng theo như thỏa thuận hay không?

         Nhưng Thiên Chúa không giống như một ông chủ tính toán.  Người là một người Cha đầy yêu thương và một Đấng Tạo Dựng đầy lòng thương xót.  Cho nên Người đã quyết định ký kết với Mô-sê và dân chúng một giao ước.  Hơn thế nữa, Người dạy ông Mô-sê phải đóng ấn cho giao ước ấy bằng cách lấy máu các vật hy tế rảy trên bàn thờ tượng trưng cho chính Thiên Chúa và trên toàn thể dân chúng.  Một cử chỉ cảm động như thế đã cho dân chúng biết liên hệ Thiên Chúa thiết lập với họ là liên hệ vĩnh viễn.

         Bạn không nhận ra điều tuyệt vời, đó là Thiên Chúa đã để cho mọi người được rảy máu lên hay sao?  Người đã không giới hạn giao ước vào một nhóm ưu tú hoặc thánh thiện nhất trong dân chúng.  Nhưng Người thu nhận người tốt lẫn kẻ xấu, thậm chí cả những kẻ xấu nhất.  Họ hết thảy đều thuộc về Người, và giờ đây Người thuộc về họ tất cả.  Quả thực là một cách biểu lộ tình yêu và lòng thương xót của Người!  Thiên Chúa đã chọn lấy phần không hoàn hảo và ký kết một giao ước với họ.

         Hình ảnh cảm động đã lót đường cho giao ước mới mà Chúa Giê-su sẽ thiết lập với toàn thể nhân loại.  Trên thập giá, Chúa Giê-su đã đổ máu ra.  Và Người đã đổ máu ra cho từng người chúng ta.  Không ai bị loại trừ, tốt cũng như xấu.  Không ai phải đứng ngoài lòng thương xót của Người.  Tình yêu Thiên Chúa tuyệt diệu như thế đấy.  Người không cần đợi cho đến khi chúng ta nên hoàn hảo mới tự ràng buộc mình với chúng ta.  Người không ráng trải qua “một giai đoạn thử” để xem giao ước ấy có hữu hiệu hay không.  Với tất cả phó thác của một một người tình quá si mê, Người ký thác tất cả những gì của Người cho chúng ta và đóng ấn sự ký thác ấy một cách vĩnh viễn.

         Bạn, phải, chính bạn đã được Chúa tuyển chọn và ban cho một thân phận.  Bạn đang sống trong sự che chở của giao ước bằng chính máu Người.  Bạn hãy dùng giờ cầu nguyện hôm nay mà vui mừng với sự kiện ấy.  Hãy ngợi khen Chúa vì Người trung thành với bạn.  Hãy tiến lên và nhận lấy tất cả tình yêu Người ban cho bạn hôm nay.

 

         “Lạy Cha, con muốn gặt hái những hoa quả của giao ước một cách đầy đủ hơn.  Lạy Chúa, con ngỡ ngàng khi thấy Chúa đã hoàn toàn ban chính mình Chúa cho con!”