Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:20-28

Lễ thánh Gia-cô-bê, tông đồ

 

Các ngươi không biết các ngươi xin gì.  (Mát-thêu 20:22)

 

         Tông đồ Gia-cô-bê chúng ta mừng lễ hôm nay đã ở đó cùng với Gio-an và Phê-rô khi Chúa Giê-su cho con gái ông Giai-a sống lại (Mác-cô 5:37-43).  Ngài cũng được thấy Chúa Giê-su biến đổi hình dạng trên núi (Mát-thêu 17:1-2).  Mặc dù Gia-cô-bê gần với Chúa như vậy, nhưng bài Tin Mừng hôm nay lại cho thấy ngài phải đi thật xa. 

         Khi chúng ta đọc câu chuyện về Gia-cô-bê và Gio-an muốn lèo lái Chúa Giê-su – qua việc bà mẹ hai ông xin Chúa “chỗ tốt” cho các con mình trong vương quốc Người – thì chúng ta lấy làm lạ làm sao họ có thể tìm danh dự của Thiên Chúa bằng những cách thức thế tục như vậy.  Rồi chúng ta cũng có thể lắc đầu không hiểu sao họ lại dám bạo gan khẳng định rằng họ uống được cùng một chén đắng Chúa Giê-su sẽ phải uống.  Dĩ nhiên chúng ta nghĩ có lẽ mình không đến nỗi ngu muội.  Nhưng rồi sau khi sự việc đã xảy ra, mọi sự luôn rõ ràng.

         Sau này tại Ghết-sê-ma-ni, ông Gia-cô-bê đã chẳng biết được những gì đã khiến cho Chúa Giê-su cầu nguyện trong cơn hấp hối như vậy.  Tuy nhiên sau khi Chúa Giê-su hiện ra với các tông đồ vào ngày Phục Sinh và sau khi họ nhận được Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, thì ông Gia-cô-bê mới hiểu được Chúa Giê-su muốn nói gì khi Người bảo Người đến để hy sinh mạng sống làm giá chuộc (Mát-thêu 20:28).  Thực ra viễn tượng của Gia-cô-bê đã trở nên rõ ràng đến nỗi ngài đã quyết định rao giảng Tin Mừng về Chúa Giê-su có lẽ sang tận Tây-ban-nha.  Cuối cùng, khi đến lúc phải làm chứng tuyệt đối cho Chúa, ngài đã không lùi bước.  Thánh Gia-cô-bê là vị đầu tiên trong số các tông đồ phải uống chén đắng Khổ nạn của Chúa Giê-su khi vua Hê-rô-đê Ác-ríp-pa ra lệnh “giết ngài bằng gươm” (Công Vụ Tông Đồ 12:1-2).

         Cuối cùng, thánh Gia-cô-bê đã chứng tỏ mình là một trong những đại anh hùng của Giáo Hội sơ khai.  Ngài đã hiến tất cả cuộc đời để theo Chúa Giê-su, và cuối cùng ngài đã hy sinh mạng sống chỉ vì yêu mến Chúa và dân Người.  Thực vậy, thánh Gia-cô-bê đã ngồi bên hữu Chúa Giê-su, cùng với các bạn tông đồ và tử đạo.  Chỉ có bây giờ thay vì tận hưởng địa vị cao cả thì ngài lại phụng thờ Chúa và khích lệ chúng ta hãy theo gương anh hùng nhiệt thành của ngài.

 

         “Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng hằng sống, Đấng đã thánh hiến những hoa quả đầu mùa là các tông đồ của Chúa nhờ máu thánh Gia-cô-bê đã đổ ra, chúng con xin Chúa cho Giáo Hội được mạnh sức nhờ việc ngài tuyên xưng đức tin và luôn được ngài nâng đỡ”.