Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 20:1-17

 

Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.  (Xuất Hành 20:2)

 

         Mười Điều răn nảy sinh từ hai thực tại liên quan mật thiết với nhau:  Thiên Chúa là Đấng nào và chúng ta là ai.  Vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Người, nên Người biết chúng ta phải sống như thế nào mới tốt hơn cả.  Vậy điều răn của Chúa là nhằm giúp chúng ta sống cuộc sống theo ý Người ngay tự ban đầu, tức là cuộc sống giúp chúng ta mỗi ngày một trở nên giống hình ảnh Người hơn.  Vậy chúng ta hãy thử xem các điều răn bắt nguồn từ chân lý Thiên Chúa là Đấng nào.

         Thiên Chúa là duy nhất.  Người độc đáo.  Người xứng đáng đứng đầu trong đời sống chúng ta, đứng trên mọi mối tương quan hoặc mục đích của chúng ta.

         Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để thờ phượng Người.  Khi chúng ta thần tượng hóa một điều gì đó không phải là Người, thì mọi phương diện trong cuộc sống chúng ta đều bị đảo lộn trật tự.

         Vì Thiên Chúa là thánh thiện, nên chúng ta phải kêu danh Người với tất cả lòng tôn kính, cũng như với tất cả lòng biết ơn vì cách Người chia sẽ sự thánh thiện ấy với chúng ta.

         Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày thứ bảy.  Vậy Người đã ban cho chúng ta một ngày đặc biệt để chúng ta tụ họp như một gia đình và để thờ phượng Người.  Người muốn chúng ta hãy xếp lại công việc vì nó có thể làm hao tổn hết những năng lực của chúng ta.

         Thiên Chúa là một cộng đồng tình yêu.  Người đã dựng nên gia đình như một đơn vị nền tảng của xã hội, một đơn vị được xây trên sự tôn trọng lẫn nhau.

         Thiên Chúa đã dựng nên con người theo như hình ảnh Người. Và như thế mỗi người đều có một giá trị vô hạn.  Mỗi sự sống là thánh thiện và người khác không được lấy đi mạng sống ấy.

         Thiên Chúa trung thành.  Người đã dựng nên chúng ta để yêu thương và Người biết chúng ta trở nên trọn vẹn nhất qua những mối tương quan suốt cuộc đời.

         Là Đấng Tạo Dựng, Thiên Chúa sở hữu mọi sự.  Những gì Người ban cho chúng ta chỉ là cho chúng ta mượn và nhằm mục đích tôn vinh Người.  Khi một người lấy đi những gì thuộc về người khác thì họ vi phạm vai trò quản lý của người ấy.

         Là Ngôi Lời vĩnh cửu, Thiên Chúa chúng ta là chân lý.  Những điều dối trá nói ra luôn luôn quay lại làm tổn thương chúng ta vì những điều dối trá ấy chống lại những mục đích của Thiên Chúa.

         Thiên Chúa muốn chúng ta tự nguyện yêu mến Người.  Không có sự sở hữu nào có thể thay thế Người.  Chúng ta đánh mất mục đích đời mình khi lấy bất cứ điều gì để thay thế Người.

         Ước mong chúng ta hết thảy đều cảm nghiệm được sự tự do Người đã ban khi tạo dựng chúng ta!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con thấy phải sống như thế nào dưới ánh sáng của Cha”.