Chúa Nhật tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:1-13

 

Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.  (Lu-ca 11:1)

 

         Con người rất lưu ý đến vấn đề “làm thế nào”.  Cứ tìm trên mạng, bạn sẽ học được nào là cách thắt cà-vạt, luộc trứng, thậm chí làm thế nào huấn luyện con thằn lằn nữa.  Các môn đệ Chúa cũng không ngoài thông lệ.  Họ đã thấy Chúa Giê-su cầu nguyện.  Họ đã nghe Người khen cô Ma-ri-a vì cô ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe Người dạy dỗ.  Nên họ cũng muốn biết phải làm việc ấy như thế nào.

         Vậy Chúa Giê-su đã ban cho họ điều chúng ta gọi là kinh “Lạy Cha”.  Mặc dù kinh ấy giống như một hướng dẫn gồm năm bước, nhưng kinh ấy còn chứa đựng nhiều hơn thế nữa.  Kinh nguyện này cho thấy rất nhiều về Chúa Giê-su là Đấng nào, vì nó giúp chúng ta nhận ra đời sống cầu nguyện của Người.  Nó cũng cho thấy chúng ta là ai và cái nhìn của Thiên Chúa muốn chúng ta phải sống theo mẫu người như thế nào.  Rồi nó giải thích Chúa Giê-su muốn chúng ta phải liên hệ với Cha chúng ta ở trên trời với cùng một tâm tình của chính Người khi Người sống trên trần gian.

         Cha của bạn là Đấng nào?  Người toàn hảo, thánh thiện và đáng được phụng thờ.  Nhưng Chúa Giê-su lại không dạy bạn phải thưa “Lạy Cha thánh thiện”, mà thưa đơn giản là “Lạy Cha”.  Người cho bạn thấy rõ là Cha của bạn không ở xa lắc xa lơ, không thể chạm tới được và ngự trên ngai bạn không thể nào với tới.  Nhưng Cha bạn ở cạnh bạn, sẵn sàng chuyển tải vào bạn sự sống của Người.  Người nghe tiếng bạn.  Người lắng nghe khi bạn kêu Người và hứa sẽ trả lời.  Người quảng đại ban cho bạn “lương thực hằng ngày”, tức là tất cả những gì bạn cần cho sự sống thể xác cũng như linh hồn.

         Cha yêu bạn.  Yêu luôn luôn và không có miễn trừ.  Người thấy cả những tội lỗi xấu xa nhất của bạn mà vẫn muốn ôm lấy bạn vào lòng.  Người rộng rãi ban cho bạn ơn tha thứ, hòa giải hoàn toàn và thân thiết hết mực.  Người cung cấp cho bạn mọi phương tiện và ân sủng bạn cần để bạn trở nên giàu lòng nhân từ giống như Người.  Rồi Người che chở bạn khỏi sự dữ để bạn có thể trải rộng lòng nhân từ ấy.

         Chúa Giê-su đã cho các môn đệ rất nhiều hướng dẫn để họ cầu nguyện hữu hiệu.  Người bảo đảm với họ là họ có thể đến với Chúa Cha một cách tin tưởng vì biết Chúa Cha luôn lắng nghe, luôn tha thứ, luôn quan phòng và luôn che chở.  Còn chính Chúa Giê-su là Đấng Thánh cũng sẽ làm không ít cho bạn đâu.

 

         “Lạy Cha, con muốn biết Cha.  Xin Cha giúp con được gần Cha hơn và tin tưởng vào tình yêu của Cha hơn”.