Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:36-43

 

Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.  (Mát-thêu 13:43)

 

         Nếu bạn đã coi những phim cao bồi miền Tây, bạn sẽ dễ dàng nhận ra ai là những kẻ xấu.  Họ là những người nói năng cục súc, làm những việc ác và luôn đội mũ màu đen.  Bạn cũng biết họ sẽ đấu súng với những người tốt, rồi sẽ bị thua.  Đoán trước hay đấy chứ?

         Rất tiếc là chúng ta cũng có thể có khuynh hướng đọc dụ ngôn này giống như vậy.  Tóm lại, chúng ta biết câu chuyện kết thúc ra sao:  người tốt được thưởng, còn kẻ xấu bị trừng phạt.  Rồi có lẽ chúng ta cũng chắc chắn rằng mình là những người tốt.  Tuy nhiên có thể đây là vấn đề.  Có lẽ quá bận tâm chú ý vào bản thân mình nên chúng ta không nhìn rõ toàn bộ bức tranh.

         Chúng ta chỉ cần suy nghĩ về tình yêu của Chúa Giê-su để thấy rằng ơn cứu độ không phải là một vấn đề người này chứ không phải người kia.  Ơn cứu độ dành cho mọi người!  Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được vĩnh viễn ở với Người.  Và để được như vậy, Người muốn chúng ta phải chia sẻ lòng nhân từ ấy với những người chung quanh.  Công việc của chúng ta không phải là tách chiên ra khỏi dê, nhưng là chiếu tỏa ánh sáng Chúa Ki-tô tại bất cứ nơi nào chúng ta đến.

         Nếu trước đây bạn đã không nghĩ nhiều tới việc rao giảng Tin Mừng, thì bài đọc Tin Mừng hôm nay giúp bạn tiến bước.  Bạn hãy bắt đầu bằng cách xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn ơn biết cảm thông.  Bạn hãy xin Người cho bạn nhận ra những nhu cầu của những người bạn gặp trong đời, những nhu cầu Chúa Giê-su có thể kể ra trong sứ điệp Tin Mừng của Người.  Bạn hãy tìm những cơ hội được Thánh Thần hướng dẫn để nói một lời ưu ái cũng như những cơ hội chỉ để lắng nghe mà thôi.  Bạn hãy cởi mở trước những tình huống cần một công việc bác ái, cũng như trước những tình huống đòi bạn phải tuyên xưng sự chết và phục sinh của Chúa Ki-tô.

         Bạn không cần phải thông minh hoặc rất có khả năng.  Bạn chỉ cần sẵn sàng.  Chúa đặt bạn vào những tình huống riêng biệt;  Người đã gieo bạn vào thửa ruộng chỉ thích hợp với một mình bạn mà thôi.  Vậy bạn hãy vững tiến và gieo hạt giống Tin Mừng trong thửa ruộng ấy!

 

         “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã yêu thương con!  Xin Chúa giúp con đem tình yêu của Chúa đến cho nhưng người con gặp.  Hôm nay, xin Chúa sai con đi, ít nhất đến với một người đang cần Chúa trong cuộc đời họ”.