Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-23

 

Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?  (Mát-thêu 16:15)

 

         Người đầu tiên đi trên giây tử thần giăng qua thác Niagara là nhà nhào lộn người Pháp tên là Charles Blondin.  Đúng vậy, Blondin đã đi trên giây qua thác mấy lần rồi.  Là một người biểu diễn, ông ta không khi nào sử dụng giây buộc an toàn mà còn đi đủ kiểu:  đi giật lùi, đi trên chiếc kheo, đi bịt mắt.  Ông ta đã biểu diễn nhào lộn, kéo cái khay ra khỏi lò nướng và chiên trứng trên đó nữa.  Nhưng trong khi từ nơi an toàn khán giả đứng nhìn thì có lẽ điều can đảm nhất đang xảy ra trên giây tử thần chính là Harry Colcord, người bầu sô của Blondin, đang ngồi trên lưng ông ta!

         Sau khi quan sát Blondin một thời gian, Colcord không chỉ thán phục tài nghệ của ông ấy, nhưng còn lấy tính mạng mình mà biểu lộ lòng tin hoàn toàn vào Blondin nữa.  Cũng vậy, bài đọc Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su đòi hỏi các khán giả của Người nhiều hơn là chỉ phát biểu một ý kiến hoặc hiểu biết vu vơ về Người.  Chúa muốn các môn đệ nắm bắt được chiều sâu của thực tại Người là ai và đặt trọn niềm tin của họ vào Người.  Và đúng như ông Phê-rô trả lời Chúa:  “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mát-thêu 16:16). 

         Thoạt đầu, dường như Phê-rô đã làm một bước nhảy vọt như Colcord đã làm.  Nhưng thực ra không phải như vậy.  Nền tảng là ở đó, nhưng ông Phê-rô vẫn còn phải phấn đấu và hụt bước trước khi trở thành ông thánh Phê-rô, vị giáo hoàng và đấng tử đạo.  Ông vẫn còn chạy trốn khi Chúa Giê-su bị bắt.  Ông vẫn còn chối bỏ Chúa ba lần.  Nhưng sau một ít vấp ngã ban đầu và khúc quặt học hỏi, cộng thêm ơn Chúa Thánh Thần vào ngày Hiện Xuống, ông Phê-rô đã bước đi trên giây tử thần và chứng minh rằng ông sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Chúa Giê-su.

         Có thể bạn cảm thấy giống với thánh Phê-rô nhiều hơn là với Colcord.  Nhưng không sao.  Chúa Giê-su đã kiên nhẫn với Phê-rô thì Người cũng kiên nhẫn với bạn như vậy.  Ngày qua ngày, Người ban cho bạn những cơ hội để ra đi, nhiều cơ hội tuy nhỏ nhưng có khi lại là những điều lớn lao.  Khi bạn cố gắng hết sức bước đi nhờ đức tin và đừng thử thách Người, thì Người sẽ trở nên sức mạnh cho bạn.  Rồi ngay khi bạn giống như Phê-rô đi trên mặt nước mà mất lòng tin thì Chúa Giê-su sẽ nắm lấy bạn mà kéo lên và tiếp tục hành động với bạn.  Người không khi nào mệt hỏi bạn:  “Con nghĩ Thầy là ai?”  Rồi Người cũng không khi nào mỏi mệt ban cho bạn những cơ hội để trả lời Người trong lòng tin và sự tín thác.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hiến mạng sống cho con.  Xin giúp con biết đặt trọn đời con trong tay Chúa”.