Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:32-40

 

Có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế không?  (Đệ Nhị Luật 4:32)

 

         Đứng trên bờ nhìn vào Đất Hứa, ông Mô-sê xin dân chúng Ít-ra-en hãy cam kết tuân giữ các điều răn của Chúa.  Nhưng khi ông Mô-sê nói một cách tha thiết thì ông biểu lộ sự khích động và vui mừng chứ không phải hãi sợ và đe dọa.  Hầu hết trong đoạn Kinh Thánh này ông đã kể lại tất cả những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho họ.  “Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán chưa?  Có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc chưa?”  “Người đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của Người mà đưa anh em ra khỏi Ai-cập”.  Vì thế, anh em hãy theo Người!

         Mô-sê nói:  Đó là một vị Thiên Chúa đáng để anh em tín thác và vâng phục, vì tất cả những gì Người đã làm cho anh em.  Người không phải là một Thiên Chúa hay trừng phạt và thịnh nộ, nhưng là một Thiên Chúa từ bi và làm phép lạ.

         Mô-sê có thể nói cùng những điều ấy với chúng ta hôm nay.  Rất nhiều người trong chúng ta bị chi phối vì sợ bị trừng phạt.  Rất nhiều người trong chúng ta vâng lời Chúa chỉ vì đó là điều đúng phải làm.  Nhưng Cha chúng ta ở trên trời muốn điều khác.  Người muốn chúng ta biết rằng Đấng dựng nên trời đất đang sống trong tâm hồn chúng ta.  Người muốn nhắc nhở chúng ta là Người mời gọi chúng ta làm dân riêng đặc biệt của Người.  Giống như Người đã giải phóng con cái Ít-ra-en khỏi ách nô lệ bằng cách phân rẽ Biển Đỏ, thì Người cũng cứu chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi bằng cách rửa chúng ta trong sự sống và tình yêu của Người.

         Vậy bạn hãy theo Người!  Hãy theo Đấng đã sai Con Một đến ban cho bạn sự sống ơn cứu độ.  Hãy theo Đấng đã cho đi mọi sự để có thể đem bạn về bên Người.  Hãy theo Đấng đã làm cho bạn được đầy tràn Thần Khí của Người và không bao giờ ngừng ban cho bạn ân sủng, sức mạnh và sự hiện diện của Người.

         Trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy viết ra một danh sách những điều Chúa đã thực hiện trog cuộc đời bạn.  Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhớ lại những thời điểm và tình huống đặc biệt.  Hãy để cho những phép lạ này, dù lớn hay nhỏ, giúp đánh động bạn khi bạn bị cám dỗ hoặc nghi ngờ.  Bạn thuộc về Thiên Chúa của vũ trụ.  Bạn quý giá trước mặt Chúa.  Làm sao bạn có thể theo người khác được!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kéo con đến cạnh Cha.  Con sẽ vui mừng theo Cha vì tất cả những gì Cha đã làm cho con”.