Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 15:21-28

 

Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.  (Mát-thêu 15:22)

 

         Mặc dù bị từ chối và khinh thị, người đàn bà Ca-na-an vẫn kiên trì.  Xin dủ lòng, xin dủ lòng thương!  Nếu có khi nào bạn đã đối xử với một đứa con hết sức muốn có được một cái gì đó, bạn sẽ tưởng tượng được Chúa Giê-su cảm thấy như thế nào.  Người có thể chữa lành cho con gái bà.  Người biết rõ điều đó.  Mặc dù không phải là người Do-thái, bà ấy vẫn biết một chút về Chúa là Đấng nào, là Đấng còn cao trọng hơn một người thánh thiện, hơn một ráp-bi tài giỏi hoặc một ngôn sứ nữa.  Nên bà sẽ không sờn lòng tìm cho được việc chữa lành cho con gái bà.

         Hầu hết chúng ta sẽ bỏ cuộc nếu bị chối từ hoặc bị coi thường giống như người đàn bà này.  Nhưng bà ta không bỏ cuộc.  Bà đến gần Chúa Giê-su và “bái lạy Người” (Mát-thêu 15:25).  Bà đã thờ lạy Chúa.  Với lời khẩn cầu cuối cùng, bà đã nhắc cho Người biết Người là Đấng nào.  Bà cũng nhắc nhở về bản thân mình nữa và bà tin.  Bà tuyên xưng những điều bà biết về Chúa Giê-su, những điều Người đã nói về bản thân Người và những điều Người đã nói về bà.  Thay vì cảm thấy bị xúc phạm vì những lời Chúa nói, bà lại uốn nắn tâm trí và cảm giác của bà theo những chân lý của Chúa và cứ kiên trì.

         Đây chính là điều chúng ta làm khi thờ phượng Chúa.  Chúng ta tuyên xưng:  ‘Đây chính là Chúa.  Đây là Đấng con biết.  Con tin tất cả những chân lý về Chúa”.  Sự thờ phượng như thế có sức mạnh củng cố mối tương quan của chúng ta với Chúa.  Nó có thể nhắc nhở chúng ta về những lý do tại sao chúng ta hy vọng và tin tưởng vào Chúa.  Nó có thể an ủi chúng ta khi chúng ta không tìm ngay được điều chúng ta cầu xin.  Nó còn cho chúng ta biết lý do và sự can đảm để tiếp tục cầu xin khi phải đối phó với im lặng, chống đối hoặc chối bỏ rõ ràng.

         Thường thường khi chúng ta tự mất đi lúc thờ lạy Chúa thì những điều tuyệt vời lại xảy ra!  Có lẽ bạn sẽ nghe được Chúa Thánh Thần nói với bạn những lời khôn ngoan, an ủi hoặc khích lệ.  Có thể bạn còn nhận được những ơn trực tiếp và lạ lùng do lời cầu xin của bạn nữa.  Dù gì đi nữa, bạn vẫn có thể chắc chắn rằng sự phó thác và kiên trì của bạn sẽ sinh hoa kết trái.  Bởi vì khi bạn thờ phượng Chúa, Người thấy đức tin của bạn và tâm hồn Người cảm động.

         Vậy nếu bạn muốn nhìn thấy những điều lớn lao được Chúa ban cho, hãy thờ lạy Người.  Bạn hãy tiếp tục tuyên xưng những chân lý của Người và Người sẽ nhậm lời bạn cầu xin.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thiên Chúa đầy tốt lành và quyền năng.  Chúa yêu thương mọi người Chúa đã dựng nên, kể cả con nữa, và Chúa nhân từ với tất cả.  Hôm nay con tín thác nơi Chúa với mọi ước muốn sâu xa nhất của tâm hồn con”.