Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm Do-thái 11:1-2,8-19

 

Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.  (Do-thái 11:1)

         

          Theo lối thực dụng, lúc nào chúng ta cũng sống nhờ đức tin cả.  Chúng ta tin rằng bác sĩ của chúng ta là những người tài giỏi.  Vì thế chúng ta mới để cho họ chỉ định thuốc men và mổ xẻ cho chúng ta.  Mỗi khi đi máy bay, chúng ta đặt lòng tin vào viên phi công mà chúng ta chẳng hề quen biết.  Thiếu lòng tin, cuộc sống sẽ rất khó khăn.  Chúng ta sẽ không thể tin tưởng ai được.

          Cũng vậy, đức tin trên bình diện thiêng liêng liên hệ đến sự tin tưởng và tín thác.  Chú giải về bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Gio-an Kim khẩu nói rằng đức tin là “một sự tin tưởng giúp chúng ta làm những quyết định hằng ngày về niềm hy vọng tương lai căn cứ vào một số chứng cớ hiện tại”.

          Nói khác đi, đức tin cho phép chúng ta sử dụng chứng cớ ngay trước mắt chúng ta – chứng cớ về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự tốt lành và tình yêu của Người, và cho phép chúng ta tin rằng Cha chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta.  Tuy nhiên, trong thâm tâm chúng ta, luôn có một tiếng nói cho chúng ta biết không có bảo đảm nào cả.  Nó thì thầm rằng:  “Hãy bảo vệ lấy chỗ đứng của bạn.  Hãy sẵn sàng theo kế hoạch của bạn.  Lỡ ra Chúa không giúp bạn giải quyết thì sao?”

          Đừng nghe tiếng nói ấy!  Đức tin mà tác giả thư gửi tín hữu Do-thái ca tụng ở đây không phải là đức tin giới hạn giống như khi chúng ta tin vào bác sĩ hoặc các chủ ngân hàng.  Nhưng đó là đức tin chủ yếu và bao gồm mọi sự.  Đó là một ân huệ Chúa ban, là ân sủng siêu nhiên để tin vào Đấng vô hình như các ông Áp-ra-ham, Mô-sê, bà Rút và vua Đa-vít đã tin.  Đó là ảnh hưởng thiêng liêng giúp chúng ta xác tín rằng Chúa Giê-su đã đích thân cho chúng ta biết Người là ai.  Ảnh hưởng ấy bảo chúng ta là sẽ có một trời mới và đất mới, là chúng ta sẽ được sống lại để ở với Chúa Giê-su đời đời bao lâu chúng ta đã trung thành với Người tại đây và trong lúc này.

          Vậy hôm nay bạn hãy để cho đức tin động viên bạn.  Hãy để đức tin giúp bạn đặt tin tưởng vào những gì hiện nay chỉ là hy vọng.  Rồi bạn hãy hết sức để cho bằng chứng mà Chúa Giê-su đã ban cho bạn trở thành nền tảng giúp bạn tin vào tất cả những lời Người hứa về tương lai.

 

          “Lạy Chúa, con tin.  Xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con!”