Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Giô-suê 24:14-29

 

Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.  (Giô-suê 24:15)

 

          Anh em có câu hỏi gì nữa không?

          Sau khi tụ tập dân chúng Ít-ra-en và ôn lại lịch sử gồm những việc lạ lùng Thiên Chúa đã thực hiện giữa họ, ông Giô-suê đòi con cái Ít-ra-en phải lựa chọn:  hoặc họ sẽ thờ phượng các “thần” của những nước láng giềng, hoặc sẽ thờ phượng Thiên Chúa.  Không có gì là mơ hồ trong chọn lựa của ông Giô-suê.  Ông và tất cả gia đình ông sẽ thờ phượng Đức Chúa!

          Có một điều thật là sống động trong lời khẳng định của ông.  Dường như nó đã thực sự giúp cho tất cả con cái Ít-ra-en được mạnh dạn, khích lệ họ hãy biểu lộ lòng trung thành với Đức Chúa.

          Bài đọc hôm nay cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để nhìn lại lịch sử riêng đời mình với Chúa.  Bạn hãy nghĩ lại tất cả những điều kỳ diệu bạn đã nhìn thấy:  những ơn phúc, những chữa lành và những giúp đỡ khi gặp khó khăn.  Khi suy nghĩ về những điều này, bạn hãy để cho ý thức vui mừng và cảm tạ trào dâng trong bạn.  Hãy để cho niềm vui phát biểu qua những khẳng định như:

          “Lạy Chúa, con xác định ngay lúc này rằng gia đình con và con, chúng con sẽ yêu mến và phụng sự Chúa.  Chúng con sẽ bị coi là đi ngược lại văn hóa.  Chúng con sẽ lãnh nhận ân sủng Chúa và biểu lộ ân sủng đó cho những người chung quanh.  Chúng con sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên vì tình yêu của Chúa!  Chúng con sẽ minh chứng tình yêu, lòng cảm thông và niềm vui trong những mối tương giao với nhau, với bạn bè và hàng xóm láng giềng.  Chúng con sẽ chứng tỏ là sống đời Ki-tô hữu có thể là một niềm vui!

          “Lạy Chúa, chúng con sẽ là một gia đình cùng cầu nguyện và tha thứ cho nhau.  Chúng con sẽ tìm những cơ hội phục vụ những người kém may mắn và đem ánh sáng cho họ.  Chúng con sẽ nương tựa nhau để nâng đỡ nhau, vì không ai trong chúng con có thể tự mình phục vụ Chúa.  Chúng con muốn thấy từng đứa con trong gia đình phát triển mối tương quan với Chúa và chúng con sẽ làm gương cho chúng biết thế nào là sống đời Ki-tô hữu vui, đầy tràn và cố gắng”.

          Những khẳng định đức tin như vậy có thể là quá lạc quan, nhưng mang lại kết quả!  Lại nữa, những khẳng định ấy còn có tính cách lây lan.  Chúng có thể thắp lên ngọn lửa trong bạn và chúng có tiềm lực thúc giục mọi người trong gia đình bạn cũng như bạn bè phát biểu tương tự.  Bạn hãy tiếp tục khẳng định đức tin của bạn, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa bạn và cả gia đình bạn sẽ phụng thờ Chúa!

 

          “Lạy Chúa, đối với con và gia đình con, xin Chúa hãy kể chúng con vào những người của Chúa”.