Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

 

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.  (Luca 1:48)

 

          Chúng ta thường coi lễ trọng hôm nay như cơ hội để mừng kính Mẹ Ma-ri-a và lòng trung tín của Mẹ.  Chúng ta nhớ lại biến cố đã xảy ra nhiều năm trước khi Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, khi Mẹ nói “xin vâng” trước lời thiên sứ mời Mẹ hãy làm Mẹ Thiên Chúa.  Chúng ta mừng kính lời thưa xin vâng chân thành và khiêm nhường, giúp Thiên Chúa sắp đặt diễn tiến cho các biến cố làm thay đổi mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và với nhau, và nói cho dễ hiểu là làm thay đổi toàn bộ lịch sử.

          Nhưng khi tưởng niệm và mừng việc Mẹ xin vâng với Chúa, chúng ta đừng quên rằng ngày lễ hôm nay cũng là lời xin vâng của Thiên Chúa với Mẹ Ma-ri-a.  Thực sự Thiên Chúa cho hồn xác Mẹ Ma-ri-a lên trời là cách Người đã thưởng công Mẹ vì Mẹ đã phó thác cho Người và kế hoạch của Người.  Đó là cách Thiên Chúa tôn trọng Mẹ vì Mẹ đã thưa “xin vâng” mọi ngày trong đời, ngay cả khi để cho mũi gươm phiền muộn đâm thâu qua tâm hồn Mẹ (Lu-ca 2:35).  Biến cố hồn xác Mẹ lên trời là việc Thiên Chúa đưa Mẹ lên vào cuối đời và đội triều thiên vinh hiển cho Mẹ, tất cả là để đáp lại sự trung tín khiêm nhu và đầy yêu mến của Mẹ đối với Người.

          Ngày lễ hôm nay cũng cho chúng ta biết một điều về chính cuộc sống chúng ta.  Nó cho chúng ta biết Thiên Chúa vui mừng mỗi khi chúng ta thưa “xin vâng” với Người.  Nó cho chúng ta biết Người tôn trọng chúng ta mỗi khi chúng ta quyết định theo Người.  Nó dạy chúng ta rằng không có hành vi đức tin, đức cậy và vâng lời nào mà Chúa không biết đến.  Nó cho chúng ta thấy Đức Mẹ đã đi đâu thì chúng ta cũng hy vọng có thể theo chân Mẹ đến đấy, dù có lên tới tận thiên đàng!

          Vậy hôm nay bạn hãy vui mừng với Mẹ Ma-ri-a!  Những lời xin vâng của bạn có lẽ không thay đổi được cục diện lịch sử nhân loại (hoặc cũng có thể thay đổi được), nhưng chúng hết thảy đều tạo nên một loạt những hiệu quả trong thế giới chung quanh bạn.  Tựa như một đức tin bằng hạt cải đủ để chuyển rời núi non, những lời xin vâng nhỏ bé nhất của bạn cũng có thể thay đổi cách thức người ta nhìn Thiên Chúa.  Đối với Chúa không có gì là nhỏ bé để không sử dụng tới.  Điều Chúa muốn, đó là sự ưng thuận của chúng ta.  Người có thể thực hiện bằng cách sử dụng mọi sự, ngay cả những lời xin vâng bực bội nhất, rồi biến đổi chúng thành một điều tốt đẹp, sáng ngời và đem lại sự sống.  Có thể chỉ là một gợn sóng đối với bạn, nhưng khi bạn đã dâng những lời xin vâng ấy cho Chúa, Người sẽ biến chúng thành một ngọn sóng ân sủng lớn lao!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con thưa lời xin vâng với Chúa hôm nay.  Xin Chúa hãy thực hiện ý Chúa nơi con, để thế giới được biết Chúa nhiều hơn nữa”.