Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Thủ Lãnh 6:11-24

 

Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông Ghít-ôn.  (Thủ Lãnh 6:12)

 

          Tài năng của các hướng đạo sinh có lẽ đã ít được đánh giá nhất.  Bởi vì họ không cổ võ cho chính mình, mà bận rộn lo tìm cách cổ võ cho người khác.  Công việc của họ là đi tìm những người có tài và đặt những người này vào hoàn cảnh phải sử dụng hết tài năng của mình.  Đối với mọi người trong giới thể thao, âm nhạc và nghệ thuật giải trí mà bạn hâm mộ, cơ hội là bạn có người nào đó để cám ơn vì họ đã đem tài năng của họ đến với bạn!

          Khi ông Ghít-ôn đang đập lúa trong bồn đạp nho, một công việc chẳng ai biết đến và thật khó khăn, thì một hướng đạo sinh tài ba đã đến tìm ông:  đó là thần sứ của Đức Chúa!  Giả như ông Ghít-ôn chẳng bao giờ có cuộc gặp gỡ này với thần sứ thì ông cũng vẫn ở trong bóng tối và xứ sở của ông cũng chẳng khi nào đánh bại được người Ma-đi-an.  Nhưng Thiên Chúa đã sai thần sứ đến cho ông Ghít-ôn biết lời triệu gọi cao cả dành cho đời ông và khả năng của ông.  Ông Ghít-ôn sẽ nghĩ gì khi thần sứ gọi ông là “chiến sĩ can trường”?

          Thực sự là Chúa cũng đang tìm bạn.  Thực sự bạn cũng giống như ông Ghít-ôn vì bạn chưa ý thức về một lời triệu gọi, hoặc bạn đã đang thi hành thánh ý Người rồi.  Chúa rảo “trên khắp mặt đất” để khích lệ những ai muốn phục vụ Người và Người giúp họ tiến tới cấp độ kế tiếp là làm môn đệ Người (2 Sử biên niên 16:9).  Người biết tên của bạn.  Người thấy rõ bạn là ai và bạn có thể trở nên người như thế nào.  Nếu bạn thấy mình vô nghĩa thì Người sẽ cho bạn biết là bạn thực sự quan trọng.  Nếu bạn tin là mình đã tiêu đời rồi thì hãy để Người nói với bạn về những khởi đầu mới Người muốn bạn nghĩ đến.

          Bạn có nghe những gì Chúa đang nói với bạn không?  Người muốn nói với bạn nhiều lắm.  Người muốn bảo bạn rằng bạn là con ngươi trong mắt Người (Thánh Vịnh 17:8)  Người muốn thuyết phục bạn rằng bạn không bị lên án trước mắt Người và bạn có thể làm mọi sự nhờ Người (Rô-ma 8:1;  Phi-líp-phê 4:13)  Bạn hãy lắng nghe lời Người, để cho Thánh Thần của Người làm cho bạn được đầy tràn.  Rồi bạn hãy ra đi trong sức mạnh của tình yêu Người!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy con thực sự là ai.  Xin Chúa cho con được đầy tràn tin tưởng, can đảm và nhiệt thành để con hết lòng phụng sự Chúa!”