Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:36-51

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

 

Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?  (Gio-an 1:46)

 

          Có bao giờ bạn mang ấn tượng đầu tiên lờ mờ về một người sau này trở thành người bạn rất thân không?  Mắt của bạn đã dần mở ra để nhận thấy kho tàng bên trong.  Trước hết Na-ta-na-en, tức là tông đồ Ba-tô-lô-mê-o, chẳng có ấn tượng mấy về bác thợ mộc mà Phi-líp-phê muốn giới thiệu.  Na-ta-na-en không thể tưởng tượng được Đấng Mê-si-a lại xuất thân từ một thị trấn không tên tuổi như Na-da-rét.  Nhưng cái nhìn của Chúa Giê-su vào con người Na-ta-na-en đã làm tiêu tan mọi kháng cự của ông.  “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối” (Gio-an 1:47).  Tri thức siêu phàm của Chúa Giê-su đã giúp cho Na-ta-na-en thấy rằng nhân vật này cần phải được nhìn theo cách khác.

          Chúa Giê-su đã nói với Na-ta-na-en:  “Lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Gio-an 1:48).  Theo truyền thống Do-thái, các vị ráp-bi thường học hỏi những đoạn Kinh Thánh ở dưới bóng cây vả.  Dường như Chúa Giê-su muốn nói rằng Người đã biết Na-ta-na-en đang suy niệm Kinh Thánh, cũng có thể đang cầu nguyện, xin Đấng Mê-si-a hãy đến.  Thêm vào điểm tốt của Na-ta-na-en, khi Chúa Giê-su tỏ mình ra, ông đã không căn cứ vào những mong đợi của mình là Đấng Mê-si-a sẽ xuất hiện như thế nào.  Trái lại, ông đã mở lòng để xác tín rằng đề cập đến Chúa Giê-su, còn có nhiều điều hơn cả mắt thấy tai nghe nữa.  Ông nói:  “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en” (1:49).

          Có nhiều khi Chúa Giê-su sẽ vượt qua những mong ước của chúng ta và tỏ ra cho chúng ta điều gì đó thật vinh hiển về Người, về người khác hoặc về chính bản thân chúng ta nữa.  Có lẽ người bạn làm cùng sở với chúng ta cho thấy những dấu hiệu đích thực nói lên sự thánh thiện mà chúng ta chưa hề thấy.  Có lẽ chúng ta hiểu được Chúa Giê-su muốn chúng trở nên mẫu người như thế nào khi chúng ta bước theo Người.  Hoặc có lẽ chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-su qua một ánh sáng mới, không phải như ông quan tòa xét xử, nhưng là một người bạn và một người đồng hành.

          Khi có điều gì giống như thế xảy ra, bạn đừng vội bỏ đi!  Chúa đang cố gắng mở rộng nhãn quan của bạn.  Người muốn mở mắt bạn để nhận ra sự hiện diện, tốt lành và ân sủng của Người.  Những điều ấy đang bao quanh bạn, tựa như các thiên thần ở chung quanh Na-ta-na-en.  Vậy bạn cứ mở mắt.  Cứ mở lòng.  Hãy để cho vinh quang của Chúa Giê-su đang bị che khuất thúc giục bạn như đã thúc giục Na-ta-na-en, để bạn rao truyền Tin Mừng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin mở mắt con để con nhận ra vinh quang Thiên Chúa đang ở chung quanh con.  Xin Chúa giúp con nhận biết Chúa Giê-su nhờ con mắt đức tin, để con trở nên chứng nhân của Người”.