Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:16-22

 

Hãy đến theo tôi.  (Mát-thêu 19:21)

 

          Đôi khi mắt chúng ta bị đánh lừa.  Các nhà ảo thuật làm cho chúng ta bị phân tâm do những cách trình diễn khiến chúng ta không thấy được xảo thuật của họ.  Những ảo ảnh quang học làm cho mắt chúng ta để ý vào chi tiết nên chúng ta phải chú tập lại để thấy được hình ảnh đích thực.  Không phải chỉ mắt chúng ta có thể chú ý sai lầm.  Đôi khi chúng ta cũng chú ý sai lầm trong đời sống thiêng liêng của mình nữa.

          Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su đã gặp một chàng thanh niên đã được để ý đến vì tất cả những điều đúng anh ta đã thực hiện trong cuộc sống.  Thực vậy, anh hoàn toàn tin rằng mình đã có sự tiến triển, nhưng anh vẫn biết mình còn thiếu điều gì đó.  Anh cho rằng còn một điều nữa anh có thể làm, một điều anh cần phải thêm vào danh sách những việc phải làm.  Nhưng Chúa Giê-su lại muốn điều chỉnh lại cái nhìn của anh.  “Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo… Rồi hãy đến theo tôi” (Mát-thêu 19:21).

          Chúa Giê-su biết rằng là một người giàu có và lãnh đạo thế lực, người thanh niên này đã phải đối phó với nhiều trở ngại mới có thể làm theo những lời Chúa dạy.  Bất ngờ có một người hết sức tin vào những khả năng của anh đã xuất hiện.  Vậy mà anh ta không thể đừng chú tâm vào bản thân mình cũng như những chu toàn của mình nữa để chú tâm vào Chúa Giê-su.  Nhưng chính Chúa mới là nơi anh có thể tìm được trả lời cho câu hỏi “Làm sao để được sống đời đời?”  Chúa Giê-su là câu trả lời:  theo Người và sống trong mối tương quan với Người.  Đó là con đường đưa đến sự sống đời đời.

          Đoạn Tin Mừng này nói với chúng ta về quyền lực của những thần tượng khiến chúng ta không muốn theo Chúa Giê-su nữa.  Đối với chàng thanh niên này, chính của cải giữ anh ta lại.  Đối với người khác có thể là danh vọng hoặc hận thù hay một mối quan hệ tội lỗi.  Thực ra đó có thể là bất cứ điều gì làm cho chúng ta không chú tâm đến Chúa Giê-su và lời Người mời gọi chúng ta bước vào sự sống đời đời.

          Bất cứ điều gì đang giữ bạn lại, bạn cũng đừng làm cho nó trở thành một trở ngại lớn hơn là bạn tưởng.  Đừng nghĩ là Chúa sẽ không tiếp nhận bạn cho đến khi nào bạn hoàn toàn thắng vượt được trở ngại ấy.  Bạn không cần phải cúi mặt buồn rầu bỏ đi giống như chàng thanh niên kia.  Trái lại bạn hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn bước từng bước một.  Người sẽ giúp bạn mà!  Vậy bạn hãy nhận thiện chí của Chúa Giê-su và chọn bước theo Người như bạn đang bước theo.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con hướng mắt về Chúa và theo Chúa đi bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi”.