Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Rút 1:1,3-6,14-16,22

 

Nhưng Rút thì cứ khắng khít theo bà Na-o-mi.  (Rút 1:14)

 

          Hầu như ngay từ lúc bắt đầu biết nói, trẻ con đã tập mặc cả.  “Nếu con ăn cơm thì con sẽ được ăn bánh tráng miệng chứ?  Nếu con dọn phòng sạch sẽ, con có được ra ngoài công viên để chơi không?”  Nhưng khuynh hướng mặc cả không chỉ dừng lại ở đó.  Khi lớn lên, chúng đi vào môi trường công ăn việc làm thì câu hỏi vẫn y như vậy:  “Tôi được điều gì?”

          Nhưng bạn hãy nhìn vào bài đọc hôm nay.  Sự khắng khít của cô Rút với bà Na-o-mi cũng như lời Chúa Giê-su dạy hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân đều không nhắm vào những gì chúng ta sẽ được hoặc những gì chúng ta cảm nhận.  Thực ra gương mẫu của Chúa Giê-su về những mối tương quan đã làm đảo lộn ý tưởng, và câu hỏi biến thành “Tôi có thể cho điều gì?”

          Mẹ chồng con dâu không luôn luôn là bạn tốt với nhau.  Cộng thêm những khác biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, mối tương quan có thể trở thành phức tạp hơn!  Nhưng tại một nơi rất xa và thật xưa này, cô Rút đã có một chọn lựa gương mẫu nói lên tình yêu dấn thân mà Chúa Giê-su đã mô tả trong bài đọc Tin Mừng.  Rút xa rời gia đình cô, nơi chôn nhau cắt rốn, thậm chí cả tôn giáo của cô để dấn thân chăm sóc cho một người đau khổ vì vừa mất đi người chồng và hai người con trai thân yêu.

          Phần sau câu chuyện, chúng ta sẽ thấy quyết định của cô Rút ở lại với mẹ chồng đã biến đổi sự cay đắng của bà Na-o-mi thành niềm vui.  Cô Rút đã được ông Bô-át để ý yêu thương và vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi bà Na-o-mi được ẵm bồng đứa cháu nội trong tay bà.  Theo luật Do-thái, điều này còn mang ý nghĩa hơn nữa, vì đó là việc tiếp nối dòng dõi bên chồng của bà.  Tên họ cũng như dòng dõi ấy rất quan trọng trong lịch sử Ít-ra-en:  bà Rút được vinh dự làm tổ mẫu của vua Đa-vít!

          Trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phê-rô, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói rằng nhìn người khác “với sự dịu dàng và yêu thương là mở ra một chân trời hy vọng;  đó là để cho một luồng ánh sáng rực lên xuyên qua lớp mây đen”.  Đây cũng là điều cô dâu Rút đã làm cho mẹ chồng Na-o-mi, và là điều Chúa mời gọi chúng ta hãy làm nữa.  Mỗi lần chúng ta biểu lộ lòng yêu thương hoặc dịu dàng, hay chỉ một chút cảm thông thôi, là chúng ta thắp lên tia hy vọng nơi người khác.  Vậy hôm nay, bạn hãy đặc biệt cố gắng nhìn những người chung quanh bạn với tất cả yêu thương.  Những chọn lựa của bạn có thể thay đổi lịch sử qua những cách bạn không bao giờ ngờ được.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con hết lòng yêu mến mọi người Chúa đặt chung quanh con”.