Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?  (Mát-thêu 20:16)

 

          Thế là Chúa có một vườn nho và Người quyết định mướn đủ mọi hạng người vào làm và trả cho họ số tiền lương như nhau.  Làm như thế trong xã hội chúng ta là sẽ bị thưa kiện.  Nhưng Thiên Chúa hành động theo một kế hoạch kinh tế khác.  Ở đâu trên thế giới những dịch vụ thương mại chỉ quan tâm đến lợi nhuận, thì Thiên Chúa lại quan tâm đến lòng quảng đại.  Chẳng cần biết khi nào bạn quyết định bắt đầu làm việc;  chỉ cần biết là bạn thực sự đã làm việc.      Chúa quảng đại đến độ thà Người thấy chúng ta đến muộn còn hơn là chẳng bao giờ xuất hiện.

          Chúng ta là những người đang làm việc trong vườn nho Chúa đều có thể dễ dàng xét đoán những người tới trễ.  Có lẽ trong giáo xứ một người giáo dân mới tình nguyện giúp dạy giáo lý và được để ý vì những ý tưởng mới nhiều hơn là bạn mặc dù bạn đã từng dạy giáo lý nhiều năm rồi.  Có lẽ một người mới trở lại đạo đã nhiệt thành khiến cho bạn thấy không được thoải mái.  Hoặc có lẽ một cha sở mới và trẻ trung được chỉ định đến giáo xứ bạn và ngài làm đảo lộn tình trạng cũ với những thực hành phụng vụ hoặc truyền giáo.

          Nhưng bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta hãy tiếp nhận kế hoạch cứu độ của Chúa.  Người không căn cứ vào những công thức, những thực hành đã có hoặc những mong muốn hiện tại của chúng ta cho bằng chính tâm hồn chúng ta.  Người sẽ vui sướng đón nhận bất cứ ai muốn vào làm trong vườn nho Người, dù là ban sáng, ban chiều hoặc giờ sau cùng.  Rồi Người cũng vui sướng khi thấy chẳng có gì phiền hà trả cho họ cùng một số tiền công mà Người đã hứa với những người trung thành và làm việc vất vả trong vườn nho Người.

          Đề tài thực sự ở đây không phải là việc trả tiền công bằng tiền, bằng sự tán thưởng hoặc một cách thưởng công nào khác.  Nhưng đề tài đích thực đó là vườn nho.  Như Chúa Giê-su đã nói trong một đoạn Tin Mừng khác, “Lúa chín thì nhiều, mà thợ gặt lại ít” (Mát-thêu 9:36).  Chung quanh chúng ta là những người đang chờ đợi Tin Mừng được rao giảng.  Trong làng xóm chúng ta, trong sở làm và ngay trong gia đình chúng ta, người ta đang sẵn sàng lắng nghe Tin Mừng về Chúa Giê-su, nhưng chẳng có ai giúp họ.  Chẳng lạ gì Chúa cứ nôn nóng mời gọi người ta tiếp tay với Người trong vườn nho của Người!  Ước gì chúng ta cũng có cùng một cảm nghĩ với Chúa.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con biết quảng đại như Cha quảng đại với tất cả những ai đang giúp việc trong vườn nho của Cha!”