Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:22-30

 

Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?  (Lu-ca 13:23)

 

Có lẽ đây là những lời đáng sợ nhất trong Kinh Thánh.  Ẩn tàng trong câu hỏi của người này là nỗi sợ hãi rằng nhiều người sẽ không được cứu độ, nghĩa là sẽ phải ở trong hỏa ngục.  Mà hỏa ngục là một nơi khốn khổ, cô đơn, hoàn toàn vắng bóng tình yêu.  Vậy chúng ta phải nghĩ thế nào về những lời này?  Chúng ta có phải đi loanh quanh trong sự sợ hãi, luôn lo lắng liệu mình có bị kể vào số những người ấy hay không?

Không.  Trả lời câu hỏi, Chúa Giê-su đã chuyển chú tâm của chúng ta từ một câu hỏi tổng quát sang một câu hỏi chuyên biệt.  Người không quan tâm trả lời cho sự hiếu kỳ của người ấy hoặc đưa ra một bản thống kê bao nhiêu người lên thiên đàng và bao nhiêu người xuống hỏa ngục.  Nhưng Người bảo rằng mỗi người phải làm tất cả những gì có thể để chắc chắn mình được kể vào số “những người được cứu độ”.  Rồi Chúa cho biết phải làm thế nào:  “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lu-ca 13:34).  Phải, chúng ta được cứu độ nhờ đức tin.  Nhưng đức tin của chúng ta phải kèm theo hành động.  Chúng ta vẫn phải chiến đấu mà vào nước thiên đàng.

Chiến đấu không phải chỉ là ý nghĩ trong đầu.  Không phải là một hy vọng mơ hồ.  Cũng không phải là điều chúng ta làm trong lúc nhàn rỗi.  Không, chiến đấu vào thiên đàng phải là ưu tiên trong cuộc sống chúng ta.  Đó là điều chúng ta phải tìm kiếm “trước” mọi điều khác (Mát-thêu 6:33).

Chiến đấu liên h tới tranh đua, phải cố gắng trên hết, thậm chí còn phải trải qua những lúc vô cùng gian khổ nữa.  Người chiến đấu là người trung thành giữ giờ giấc cầu nguyện, chú tập vào Chúa Giê-su trong Thánh lễ và làm tất cả những gì có thể để chăm sóc người nghèo và thiếu thốn.  Người chiến đấu có một mục tiêu trong tâm trí:  thắng giải nước trời.  Không gì đáng giá hơn mục tiêu đó.

Chúa Giê-su cũng dạy các môn đệ rằng Nước Trời không phải là một kết luận đã được nói trước.  Thực ra Người dạy rằng có những người sẽ ngạc nhiên thấy mình không qua được cửa hẹp (Lu-ca 13:25-27).  Nhưng Người lại hứa là hễ ai tin vào Người, theo Người và mang lại hoa trái cho Người thì sẽ tìm được đường sống.  Đó quả thực là những lời chứa chan hy vọng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn ở với Chúa muôn đời.  Xin Chúa giữ con luôn trên đường cứu độ”.