Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 139:1-6

 

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ.  (Thánh Vịnh 139:1)

 

          Lạy Chúa, Chúa đã nhìn vào tâm hồn con và Chúa biết con rất sâu xa.  Mọi sự về con đều như cuốn sách mở ra trước mặt Chúa, một cuốn sách Chúa đã đọc và đã thuộc lòng, một cuốn sách Chúa đọc đi đọc lại.  Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng, ánh sáng tình yêu của Chúa, vào chốn tối tăm nhất đời con, như vậy Chúa biết con nghĩ gì, tại sao con hành động theo cách của mình, thậm chí tại sao cảm nghĩ của con lại bỗng dưng bùng nổ theo cách của nó.  Chúa biết các tư tưởng của con, ngay cả khi chúng còn ở xa Chúa.  Chúa biết và Chúa hiểu.  Chúa tha thứ.  Chúa an ủi và Chúa khích lệ.

          Chúa biết mọi nẻo đường con đi:  những lối mòn tối tăm và những con phố thênh thang;  những đường tắt nơi đó hiểm nguy đang rình rập con;  rồi những con dốc sỏi đá con phải bò lên, quá ưu phiền và chán nản.  Chúa đã dò xét những con đường con đi, cẩn thận trông chừng con, xem xét mặt đất đằng trước và đằng sau con.  Con cảm tạ Chúa đã bao lần đến với đường con đi để dẫn dắt con, nhất là những khi con đã quay đầu bước xa Chúa!  Chúa biết mọi sự, ngay cả những lời trên miệng lưỡi con và những tư tưởng trong lòng con trước khi con biết chúng.  Vậy mà Chúa vẫn yêu thương con.

          Vâng, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa!  Vì Chúa thực sự biết con mà vẫn tiếp tục yêu thương con, điều ấy khiến cho con muốn phụng sự Chúa.  Điều ấy an ủi và vỗ về con, soi sáng cho con biết yêu mến Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nồng nàn hơn.  Biết Chúa yêu thương và tha thứ cho con, điều ấy làm cho con được hoàn toàn tự do để theo Chúa.  Điều ấy khiến con muốn lắng nghe tiếng Chúa và muốn đáp lại trung thành hơn.  Nếu như con có hiểu lầm Chúa hoặc hiểu sai thì Chúa vẫn yêu thương con.  Chúa sẽ không khi nào bỏ rơi con.  Không, mọi ngày trong đời con, Chúa sẽ dạy bảo và dẫn dắt, tìm kiếm và yêu thương con!

          Lạy Cha nhân lành, thực là nhiều quá!  Sự kiên nhẫn Cha dành cho con, sự dịu dàng của Cha ngay cả khi con gây ra đau khổ, vậy mà Cha chẳng bao giờ nổi nóng với con!  Tình yêu của Cha vững bền và đầy ủi an, tình yêu của Cha ôi diệu kỳ, cao cả hơn không biết bao nhiêu so với tình con yêu mến Cha.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin Cha cho con biết Cha nghĩ gì về con.  Cha thấy con thế nào?  Có điều gì Cha biết về con mà chính con cũng không biết?  Con muốn biết được tư tưởng của Cha.  Con muốn nhận được tình yêu của Cha nhiều hơn nữa.  Con muốn biết Cha rõ hơn nữa”.