Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!  (Mát-thêu 25:21)

 

          Trong suốt mười bốn năm cuối cùng cuộc đời, ban ngày James Hampton đã làm công việc của người lau chùi vệ sinh tại thủ đô Hoa-thịnh-đốn.  Nhưng mỗi đêm ông ta làm công việc điêu khắc.  Được làm từ những vật liệu như nhôm và giấy bạc, các-tông, chai lọ và bất cứ thứ gì ông tìm thấy, tác phẩm của ông diễn tả ngai Thiên Chúa.  Được gọi là Throne of the Third Heaven of the Nations Millenium General Assembly (Ngai tòa dành cho Đại Hội thiên đàng của muôn dân trong thiên niên kỷ thứ ba), tác phẩm điêu khắc chủ yếu là nơi Chúa Ki-tô sẽ được tôn vương khi muôn dân phụng thờ Người.  Sau khi ông Hampton chết, tác phẩm điêu khắc được tặng cho cơ quan Smithsonian Institution và hiện nay trưng bày tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hoa-kỳ.

          Bạn có thể nói ông Hampton đã hiểu rõ dụ ngôn những yến bạc.  Câu chuyện này không nói về người có tài năng giỏi giang nhất hoặc những tài năng được ca tụng nhất, nhưng là về việc sử dụng những tài năng ấy chỉ để làm vinh danh và chúc tụng Thiên Chúa.  Ông Hampton chẳng khi nào nghĩ xem ai sẽ chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc của mình, hoặc liệu ông có hoàn tất được tác phẩm hay không.  Ông chỉ biết cứ tiếp tục làm việc vì lòng yêu mến Chúa và muốn ngợi khen Người.

          Gương sáng của ông Hampton có thể dạy chúng ta rằng chúng ta không cần phải lo lắng mình có một hay một trăm “yến bạc”.  Nhưng quan trọng là chúng ta phải lấy tất cả những gì mình có mà dâng hiến cho Chúa.  Dù chúng ta có nghĩ rằng mình chỉ có những mảnh giấy bạc hay những miếng các-tông, thì chúng cũng có thể biến thành một cái gì vô cùng đẹp đẽ dâng lên Chúa.

          Đối với những người đầy tớ sinh lợi trong câu chuyện dụ ngôn, ông chủ không những hứa ban cho họ những bổn phận lớn lao hơn, mà còn mời gọi họ:  “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mát-thêu 25:21).  Nhưng những lời này có lẽ cũng không thực sự cần thiết.  Như ông Hampton đã cho thấy, cứ việc dâng lại cho Chúa với một tâm hồn quảng đại thôi đã mang đến niềm vui và mãn nguyện rồi.  Làm sao một người lau chùi vệ sinh khiêm tốn kia lại có thể dành nhiều thì giờ để hoàn thành một công việc kỳ diệu như thế?  Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta biết rằng hễ ai tìm phục vụ Người, thì sẽ gặp được niềm vui và mãn nguyện không gì có thể đem lại được.

          Vậy còn bạn, bạn đang thực hiện tác phẩm nghệ thuật nào đây?

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tìm được niềm vui qua những tài năng Chúa ban cho con.  Xin dạy con biết sử dụng những tài năng này làm sao đem lại niềm vui cho Chúa, cho con và cho mọi người chung quanh con”.