Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:1-8

 

Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:7)

 

          Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta sống thánh thiện và biết tôn trọng trong những mối tương quan với nhau, nhất là trong hôn nhân.  Chúng ta biết lời kêu gọi này đầy thách đố hôm nay, đặc biệt khi nghĩ đến mọi áp lực đè nặng trên hôn nhân.  Vậy hôm nay chúng ta hãy dùng cơ hội này để cầu nguyện cho mọi người sống đời hôn nhân và những cặp đang đính hôn.

          “Lạy Chúa, xin đổ phúc lành trên những người sống bậc hôn nhân và những cặp đang đính hôn.  Xin cho họ cảm nhận được ở trong nhau sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa cho họ thấy sự kết hợp của họ có thể trở thành một dấu chỉ sống động nói lên tình yêu và ân sủng của Chúa.

          “Đối với những cặp đang phấn đấu với những thách đố như đau yếu hoặc khó khăn tài chánh, xin Chúa hãy đồng hành với họ đang khi họ phải mang ách nặng nề.  Lạy Chúa là Đấng có thể rút ra điều tốt từ những tình huống tồi tệ nhất, xin hãy liên kết họ lại với nhau.  Xin Chúa dạy họ tìm được sức mạnh và an ủi không những ở nơi nhau mà còn ở nơi Chúa nữa.

          “Đối với những mối tương quan đã bị tổn thương do phản bội và bất trung, xin Chúa đổ tràn ân sủng xuống để tái lập lòng tin tưởng và trung thành.  Xin Chúa giúp họ xây dựng lại những gì đã bị đổ vỡ.  Xin giúp họ có thể tha thứ cho nhau.  Xin Chúa thắp lại ngọn lửa tình yêu mà Chúa đã ban cho họ trước kia.

“Đối với những cặp vợ chồng mới kết hôn, xin Chúa giúp họ xây đắp hôn nhân của họ trên nền móng lời hứa và ân sủng của Chúa.  Xin cho cuộc sống chung của họ được vững vàng trước sóng gió cuộc đời, nhất là áp lực phải sống vì những mục đích cho cá nhân mình chứ không phải cho Chúa.

“Đối với những cặp đang đính hôn, xin Chúa soi sáng để họ có thể theo Chúa trong lúc này trước khi họ kết hôn.  Chúa kêu gọi chúng con sống trong sạch;  xin giúp họ biết giữ gìn những mục đích của họ luôn cao thượng, để ngay cả thời gian đính hôn, họ vẫn có thể làm chứng cho kế hoạch Chúa dành cho tình yêu hôn nhân.

“Đối với những cặp đã từng cố gắng làm đẹp lòng Chúa, xin giúp họ tiến xa hơn nữa!  Xin Chúa ban cho họ một viễn tượng làm sao họ có thể phục vụ cho những cặp vợ chồng khác, nhất là những v chồng trẻ.  Xin Chúa cho họ thấy nhà của họ có thể trở thành một thánh đường thu nhỏ, nơi đó Chúa được tôn kính và nơi đó ân sủng Chúa đầy tràn.

 

“Lạy Chúa, chúng con biết hôn nhân rất là quan trọng đối với Chúa.  Chúa đã ban cho chúng con thật nhiều gương sáng của những cặp vợ chồng thánh thiện trong Kinh Thánh.  Qua mỗi thế hệ, Chúa đều cho xuất hiện những nhân chứng giữa dân Chúa.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tất cả những chứng nhân này!  Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thật nhiều hình ảnh giúp chúng con thấy được Nước Chúa như thế nào!