Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:1-6,9-11

 

Anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:11)

 

         Bạn có biết người nào có tài khích lệ người khác không?  Cứ sống bên cạnh một người như thế cũng có thể thấy vui vẻ rồi.  Có thể họ đã nói với bạn điều gì đó làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối phó với một tình huống đầy thách đố.  Hoặc có lẽ những lời nói dễ thương của họ đã làm vơi đi sự nặng nề trong tâm trí bạn.  Dù bạn đang ở trong một thời điểm rất khó khăn trong cuộc sống, những lời nói khích lệ vẫn có thể giúp bạn được đầy tràn hy vọng là bạn sẽ thấy chân trời mau bừng sáng.

         Vậy tại sao việc khích lệ lại có sức mạnh như thế?  Trước hết sự khích lệ nhắc nhớ chúng ta là mình có giá trị và được đánh giá không thể tin nổi.  Chúng ta có thể có những đức tính hoặc tài năng đặc biệt mà người khác sẽ thấy rõ hơn chúng ta.  Bạn hãy nhớ, chúng ta tất cả đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.  Chúng ta đều mang những dấu ấn bàn tay khéo léo của Người.  Nên những người khích lệ có biệt tài nhận ra và cho thấy những tài năng này.

         Thứ hai, một lời khích lệ đơn sơ cũng có thể làm sống dậy trong chúng ta cảm thức tin tưởng và một ước muốn hiệp nhất, vì để khích lệ, người ta phải hòa hợp với người khác.  Tốt đẹp hơn nữa, đó là người ta sẽ cùng nhau bước trên con đường thánh thiện!

         Sau cùng, theo Kinh Thánh, sự khích lệ có thể “nảy sinh ân sủng” cho những ai nghe được lời khích lệ (Ê-phê-xô 4:29).  Nói khác đi, khích lệ người khác là cách chúng ta thực sự cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Vì thế thánh Phao-lô dạy tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca hãy tiếp tục xây dựng cho nhau.  Người biết việc ấy có sức mạnh lớn lao!

         Bạn đừng coi thường sức mạnh của sự khích lệ nhé!  Trái lại, hãy cố gắng trở thành một người khích lệ người khác.  Có thể bạn phải mất một thời gian mới phát triển được khả năng này.  Nhưng bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách mỗi ngày hãy nói ít nhất một lời khích lệ, nhất là đối với người trong gia đình hay một người bạn thân.  Dần dần, việc ấy sẽ trở thành một bản năng thứ hai, nhất là khi bạn thấy được những hiệu quả do những lời bạn nói với mọi người!

         Vậy bạn hãy để ý tìm ra những đức tính của người khác đang phản ảnh những thái độ của Thiên Chúa.  Rồi sau khi bạn nhận thấy họ biểu lộ những đức tính này thì hãy nói cho họ biết.  Ít ra hầu hết người ta đều cảm thấy được tôn trọng và thậm chí ngạc nhiên vì đã có người nhận ra một điều gì rất đặc biệt về họ!  Nhưng đôi khi những lời khích lệ của bạn còn đi xa hơn bạn tưởng, vì chúng sẽ giúp cho sự hiện diện của Thiên Chúa được thể hiện!

 

         “Lạy Chúa, xin cho lời ăn tiếng nói của con mang lại ân sủng cho những người nghe con nói”.